Apasă pentru a respinge

Asistență

NETBET - TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a utiliza Serviciile NetBet și să vă asigurați că înțelegeți pe deplin conținutul lor. Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politica de Confidenţialitate și Regulile Jocurilor, constituie un acord obligatoriu („Acordul”) între Utilizator și NetBet.

Prin înregistrarea unui cont pe NetBet, vă exprimați acordul că ați citit și ați înțeles acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate și Regulile Jocurilor și acceptați că acestea se vor aplica în cazul dumneavoastră.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni și Condiții, Politica de Confidenţialitate sau Regulile Jocurilor, acesta trebuie să înceteze de îndată să folosească Serviciile noastre.

În cazul în care aveți dubii cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră, în temeiul acestui Acord, puteți solicita consultanța unui avocat sau a unei persoane specializate în jurisdicția dumneavoastră. Este esențială cunoașterea legilor jurisdicției de apartenență înainte de a vă înregistra și de a utiliza site-urile noastre sau oricare alt Serviciu. Unele jocuri de noroc sunt restricționate prin lege în unele state și pot fi interzise pe perioadă nedeterminată prin lege în altele. NetBet nu poate fi considerat responsabil pentru nicio problemă întâmpinată de către Utilizator, în materie de jurisdicție.

Din dorința de a fi aproape de jucători și a răspunde prompt întrebărilor acestora, NetBet a creat secțiunea de Asistență. Această secțiune poate fi accesată din meniul „Asistență" și conține răspunsuri la cele mai frecvente întrebări referitoare la situațiile pe care le poate întâmpina un jucător. Este obligația jucătorului de a accesa și lua la cunoștință de datele înscrise în secțiunea „Asistență”.

Participarea la orice joc de noroc implică acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a Regulilor Jocurilor conform Legislației României.

Versiunea 2.1 - 27/09/2022


 

SINTEZA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR NETBET

Informațiile de mai jos reprezintă o sinteză a termenilor cheie și servesc doar în scopuri informative. Această sinteză nu înlocuiește Termenii și Condițiile complete. Înainte de a se înregistra și de a utiliza Serviciile noastre, Utilizatorul trebuie să citească și să accepte versiunea completă a Termenilor și Condițiilor. În eventualitatea unui conflict între această sinteză și varianta completă a Termenilor și Condițiilor, se va aplica varianta completă a acestora.

Orice referință la „noi”, „nouă”, „ne”, „nostru”, „NetBet” este o referință la NetBet Enterprises Ltd., o companie înregistrată în Malta cu sediul social în Ewropa Business Centre, etaj 3, camera 704, birou A, str. Dun Karm Street, Birkirkara, Malta și licențiată și reglementată de ONJN, cu licența numărul L1160651W000195 și înregistrată la ANAF (Autoritatea Națională de Administrare Fiscală) a Contribuabilor Nerezidenți cu Cod Unic de Identificare Fiscală 35831487.

Pentru a utiliza Serviciile noastre, Utilizatorii trebuie să se înregistreze și să deschidă un cont pe NetBet. Prin înregistrarea unui Cont NetBet la www.netbet.ro sau orice alt URL sau subdomeniu care ne aparține sau ne este licențiat, Utilizatorul încheie un acord cu caracter juridic obligatoriu cu noi, care încorporează Termenii și Condițiile, Politica de Confidenţialitate și Regulile Jocurilor.

Pentru a utiliza Serviciile noastre utilizatorii trebuie să aibă minim 18 ani și să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate și verificare.

Putem colecta și utiliza informaţiile personale ale utilizatorilor în concordanță cu Politica noastră de Confidenţialitate.

Fiecare Utilizator poate deschide un (1) singur Cont NetBet.

Înainte de a permite utilizatorului să retragă câștiguri sau să depună sume mai mari de 200 EUR sau echivalentul în altă valută, din Contul de Jucător, trebuie să completăm procedurile de verificare.

Nu vom tolera activitatea fraudulentă și trișatul. În momentul închiderii sau suspendării unui Cont de Jucător din motive de activitate fraudulentă sau trișat, putem reține fondurile din Contul de Jucător și le putem vira Bugetului de Stat al României, conform legislaţiei.

Nu vom putea fi considerați responsabili pentru erori sau evenimente care sunt în afara controlului nostru, care pot conduce la declararea oricărui pariu nul.

Cu excepția eventualelor câștiguri datorate în mod legal Utilizatorilor, responsabilitatea noastră pentru fraudă, deces sau vătămare corporală sau drepturi statutare și responsabilitatea noastră maximă față de utilizator se limitează la:

a) unde această responsabilitate se referă la un pariu specific, valoarea unui astfel de pariu plătit de utilizator;

b) unde această responsabilitate se referă la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor din Contul de Jucător, suma care a fost pierdută sau rătăcită;

c) sau 2200,00 RON.

Orice plângere sau dispută va fi gestionată inițial de Serviciul Clienți, cu dreptul de a apela la ONJN.

Respectăm cerințele ONJN în ceea ce privește salvgardarea fondurilor Jucătorilor, de aceea fondurile Jucătorilor sunt păstrate într-un cont separat, deschis în România.

Bonusurile sunt supuse acestor Termeni, Termenilor Speciali, Regulilor și oricăror termeni specifici care se referă la astfel de bonusuri. În orice caz, pentru orice conflict sau eroare de interpretare a oricărei reguli despre bonusuri sau termeni și condiții decizia companiei este cea finală.

 

 

 

1. SCOPUL ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII

1.1 Obiectivul acestor Termeni și Condiții este să reglementeze raporturile juridice între NetBet și Jucător.

 

2. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

2.1 În cadrul prezentului contract, următoarele cuvinte și următorii termeni vor avea sensul de mai jos, cu excepția cazurilor în care din context reiese clar un alt sens și vor reglementa uzul site-ului pentru Utilizator.

2.1.1 Cont: un cont NetBet,  pe unul dintre site-urile noastre.

2.1.2 Acord: Acești termeni și condiții, împreună cu Politica de Confidenţialitate și Regulile Jocurilor.

2.1.3 NetBet, Noi, Nouă, Ne: NetBet Enterprises Ltd., un operator de jocuri online care utilizează denumirea comercială „NetBet” și oferă servicii prin intermediul site-urilor web.

2.1.4 Conținut: Astfel cum este definit în clauza 20.1.

2.1.5 Nume Utilizator și Parolă: Numele de utilizator și parola ce se aleg în momentul înregistrării pe unul dintre site-uri.

2.1.6 Grupul NetBet: NetBet, orice companie subsidiară și companie-mamă a NetBet, sau orice companie subsidiară a unei companii-mamă a NetBet.

2.1.7 Jucător: O persoană care are un Cont și care utilizează Serviciile.

2.1.8 Playthrough: Numărul de ori sau suma care trebuie plasată ca miză pentru fiecare bonus, înainte ca orice câștig să poată fi retras.

2.1.9 Acțiuni interzise: Astfel cum este definit în clauza 20.2.

2.1.10 Politica de Confidențialitate: Politica de confidențialitate poate fi vizualizată la următorul URL: https://casino.netbet.ro/help/terms-and-conditions/privacy.

2.1.11 Reprezentanți: reprezentanți, directori, agenți și angajați.

2.1.12 Reguli: Regulile Serviciilor pot fi accesate în secţiunea Asistență a site-ului.

2.1.13 Serviciul sau Serviciile: Toate jocurile, serviciile și orice alt conţinut sau software asociat, indiferent dacă este în format descărcabil, este accesibil sau este altfel utilizat de către utilizator prin intermediul site-ului și care permite acestuia să participe la serviciile oferite de către NetBet. Serviciile cuprind conţinut de proprietatea NetBet și conţinut de la furnizori terți, aprobat de ONJN și intergrat în site-ul web.

2.1.14 Software: Software-ul licențiat de către noi, inclusiv toate programele și bazele de date, precum și orice alt conținut derivat, care necesită descărcare, este accesibil în alt mod sau este utilizat de către utilizator prin intermediul Site-urilor și permite jucătorului să joace jocuri online.

2.1.15 Termeni speciali: termenii specifici serviciilor. Regulile pariurilor sportive, cazinoului și secțiunii poker de pe site, care sunt atașați în Anexele A, B și C ale acestor termeni și condiții.

2.1.16 Termeni și Condiții: acești termeni și condiții.

2.1.17 Site-urile web: NetBet.ro și alte URL-uri și subdomenii care aparțin și sunt operate de către NetBet sub licența ONJN și site-urile care se referă la oricare dintre acestea.

2.2 În acești Termeni și Condiții, cu excepția cazurilor în care contextul cere în mod diferit:

2.2.1 Trimiterile la acești Termeni și Condiții includ referirile la orice Termeni și Condiții modificați, care suprimă acești Termeni și Condiții;

2.2.2 Dacă nu se prevede altfel, în cazul unui conflict între acești Termeni și Condiții și orice alt document menționat în acești termeni și condiții, acești termeni și condiții vor prevala;

2.2.3 Se consideră că trimiterile la NetBet sau la orice companie a Grupului NetBet includ și succesorii corespunzători, beneficiarii sau cesionarii;

2.2.4 Titlurile de secțiuni sunt doar de referință și nu afectează interpretarea acestor Termeni și Condiții;

2.2.5 Referirile la o „persoană” includ orice persoană, societate, parteneriat, joint venture, asociație, organizație, instituție, trust sau agenție, având un caracter distinct juridic;

2.2.6 Referirile la gen includ fiecare gen și referirile la singular includ pluralul și vice-versa;

2.2.7 Referirile la „pariuri” includ și referirile la „mize”;

2.2.8 Referirile la servere sau „serverul nostru” sau „serverele noastre”, dacă este cazul, includ și referirile la un server de terță parte sau serverele folosite pentru furnizarea Serviciilor sau Site-urilor;

2.2.9 Orice frază introdusă prin cuvintele „cuprind” sau "includ" sau expresii similare, este orientativă și nu limitează sensul cuvintelor care urmează, va fi luată în considerare "fără să limiteze".

 

3. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1 Prin înregistrarea unui Cont pe NetBet, utilizatorul confirmă că a citit și înțeles acești Termeni și Condiții, care pot fi modificați periodic și înțelege că aceștia vor guverna utilizarea Serviciilor.

3.2 Utilizatorul înțelege că acești Termeni și Condiții încorporează Termenii Speciali și Regulile.

3.3 În cazul existenței unui conflict între acești Termeni și Condiții și Termenii Speciali sau Regulile, ordinea de precedență va fi următoarea:

3.3.1 Regulile;

3.3.2 Termenii Speciali;

3.3.3 Acești Termeni și Condiții (excluzând Regulile și Termenii Speciali).

3.4 Acordul se aplică folosirii Serviciilor și intră în aplicare din momentul în care se bifează chenarul de acceptare („Sunt de Acord”) din timpul procedurii de înregistrare și de creare a Contului. Bifarea chenarului ne confirmă că:

3.4.1 Utilizatorul a citit, înțeles și acceptat acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate și Regulile Jocurilor; și

3.4.2 Utilizatorul garantează că are vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc în țara din care accesează Serviciile (18 ani în România).

3.5 Prin folosirea serviciilor, utilizatorul este de acord cu Termenii și Condițiile. Orice modificare a Termenilor și Condițiilor va fi modificată în scris și acceptată de către utilizator înainte ca modificarea să se implementeze.

3.6 Orice drept neacordat în acești Termeni și Condiții este rezervat.

3.7 Serviciile de jocuri de noroc oferite de NetBet prin intermediul Site-ului sunt licențiate și reglementate de către ONJN, în conformitate cu numărul de licență L1160651W000195 pentru jucătorii din România sau pentru cetățenii români fără rezidență fiscală într-un alt stat.

3.8 În cazul în care nu sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții, veți înceta imediat să utilizați Serviciile.

 

4. CREAREA UNUI CONT

4.1 Pentru a înregistra un Cont pe NetBet trebuie să completați formularul de înregistrare online. Este necesară introducerea datelor personale în timpul procesului de înregistrare a Contului. Detaliile personale includ, dar nu sunt limitate la: prenume, nume, adresa, data nașterii, numele de utilizator, parola, codul numeric personal și adresa de e-mail.

4.2 Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord și declarați că ați introdus detaliile dvs. personale corecte și că toate fondurile utilizate pe site-urile noastre sunt derivate din activități legale și că nu veți folosi site-urile pentru activități ilegale sau frauduloase, inclusiv (și fără a se limita la) spălarea banilor, în conformitate cu legea aplicabilă dumneavoastră și/sau oricărei companii a Grupului NetBet.

4.3 Un Jucător nu poate deschide un cont sau utiliza Serviciile dacă acesta sau orice alt membru al familiei sale, este sau a fost, în ultimii 2 ani, angajat al oricărei companii a Grupului NetBet. În această clauză, "angajat" include și contractori terți, cum ar fi dealeri, furnizori de software, dezvoltatori sau asociați și orice altă persoană afiliată unei companii a Grupului NetBet.

4.4 O persoană nu poate solicita deschiderea unui cont sau deținerea unui cont, în cazul în care această persoană nu va fi titulara Contului sau în cazul în care aceasta acționează în numele unui terț.

4.5 Un Jucător poate avea doar un singur Cont NetBet, iar NetBet își rezervă dreptul de a închide toate conturile multiple care sunt deschise sub același nume sau asociate aceleiași persoane. În cazul în care o persoană a deschis conturi multiple, NetBet va avea dreptul de a lua orice acțiune permisă conform acestor Termeni și Condiții, inclusiv să crediteze, primul cont deschis de jucător pe NetBet, cu soldurile altor conturi, care ar fi fost închise. În cazul în care NetBet are motive întemeiate de a crede că Jucătorul a comis sau a încercat să comită orice fraudă, NetBet își rezervă dreptul de a anula orice tranzacție, fără a aduce prejudiciu oricărei alte acțiuni.

4.6 Cererea unei persoane de a deschide un Cont poate fi refuzată și un Cont poate fi închis, la discreția exclusivă NetBet. În temeiul acestor Termeni și Condiții, inclusiv a acelor termeni care permit companiei NetBet să suspende plata câștigurilor, toate obligațiile contractuale, fie ale unui Jucător, fie ale NetBet, efectuate înainte de închiderea contului, vor fi onorate.

4.7 Un Jucător nu trebuie să autorizeze nicio terță parte să utilizeze Contul său, dar un Jucător va fi în întregime responsabil pentru toate pierderile care sunt suportate ca urmare a faptului că un terț utilizează Contul său. Jucătorul trebuie să informeze imediat NetBet în cazul în care suspectează că o altă persoană a obținut acces la contul său și Jucătorul va oferi sprijin deplin celor de la NetBet în timp ce investighează această problemă.

4.8 Jucătorul înțelege și este de acord că NetBet nu garantează, sub nicio formă, că utilizarea Site-urilor de către Jucător este legală pe un teritoriu dat și este propria răspundere a Jucătorului asigurarea legalității propriilor sale acțiuni. NetBet nu poate furniza păreri juridice cu privire la legalitatea jocurilor de noroc pe internet în țara Jucătorului, sau păreri juridice cu privire la impozite fiscale datorate de către Jucător în țara sa, nici nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pedeapsă care ar putea fi aplicată Jucătorului de către autorităţile pertinente, în urma utilizării ilegale a Site-urilor sau prin faptul că nu îndeplinește vreo obligație legală, în conformitate cu legile în vigoare, în țara Jucătorului.

4.9 Jucătorul nu trebuie să solicite sau să creeze un cont în cazul în care acesta se află într-o jurisdicție în care cererea de deschidere a unui cont și/sau utilizarea Serviciilor noastre este ilegală sau împotriva legii. Este responsabilitatea jucătorului de a se asigura că acesta nu este cazul. NetBet își rezervă dreptul de a suspenda Contul unui Jucător imediat, dacă NetBet descoperă că acest cont a fost deschis într-o țară în care este ilegală accesarea Serviciilor.

4.10 Niciunul dintre membrii executivi, managerii, directorii, angajații, consultanții sau agenții sucursalelor noastre sau companiilor afiliate, sau oricare dintre furnizorii sau vânzătorii noștri, nici rudele lor (în această clauză, termenul "rude" înseamnă soț, partener, părinți, copiii sau frați ai persoanelor menționate mai sus) nu sunt autorizate să deschidă sau să dețină un cont, sau să utilizeze Serviciile în mod direct sau indirect. În cazul în care această clauză este încălcată, NetBet își rezervă dreptul de a închide contul menționat imediat, să anuleze orice pariu și să anuleze plăți pentru orice câștig.

 

5. DATELE PERSONALE ALE JUCĂTORULUI

5.1 Informațiile personale pe care NetBet le poate solicita pentru înregistrare includ, dar nu se limitează la: nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, limba, codul numeric personal, valuta contului pentru depuneri sau retrageri, seria și numărul actului de identitate.

5.2 Jucătorul este, de asemenea, obligat să furnizeze detalii cu privire la numele de utilizator și parola sa, ca parte a cererii sale pentru deschiderea unui cont sau pentru a se conecta la contul său.

5.3 Este responsabilitatea Jucătorului să se asigure că toate informațiile furnizate către NetBet sunt corecte, precise și actualizate.

5.4 Un Jucător își poate edita informațiile personale prin contactarea Serviciului Clienți. Este posibil să se solicite furnizarea de documente.

5.5 Un Jucător poate, de asemenea, să elimine detaliile cardului de credit și/sau să înregistreze un nou card, în orice moment. Orice informație lipsă cu privire la aceste modificări poate duce la respingerea tranzacțiilor de către bancă sau de către furnizorul cardului de credit al Jucătorului, iar NetBet nu este în niciun fel responsabil pentru nimic legat de anularea unor astfel de tranzacții, cauzate de eșecul jucătorului de a oferi detalii personale corecte.

5.6 Este responsabilitatea Jucătorului protejarea cardului său bancar împotriva pierderii sau furtului, iar Jucătorul trebuie să contacteze imediat Serviciul Clienți NetBet în cazul în care cardul este pierdut sau furat.

5.7 Utilizatorii sunt de acord că nu pot fi făcute modificări ale prenumelui, numelui și ale datei nașterii furnizate la înregistrare, cu excepția cazurilor în care ne furnizează dovezi satisfăcătoare, că acestea și toate celelalte detalii personale au fost modificate în mod legal, în conformitate cu legile țărilor în care utilizatorii au reședința.

5.8 NetBet își rezervă dreptul de a păstra toate informațiile personale furnizate de către Jucător la înregistrare după închiderea Contului.

5.9 Numele de utilizator ales de Jucător nu trebuie să fie obscen, amenințător, rasist, ofensator, peiorativ, calomnios sau care încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate a unei terțe părți și în cazul în care NetBet consideră, la discreția sa absolută, că numele de utilizator ales de Jucător este inadecvat și își rezervă dreptul de a respinge și de a preveni folosirea unui astfel de nume de utilizator în orice moment fără cunoștința și/sau consimțământul jucătorului.

5.10 După crearea unui cont, Jucătorului i se va cere să introducă numele de utilizator și parola pentru a se conecta la Contul său și pentru a folosi Serviciile. Numele de utilizator și parola Jucătorului nu trebuie divulgate niciunei terțe părți și Jucătorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile care au loc ca urmare a obținerii accesului la Servicii prin utilizarea numelui de utilizator și a parolei. Orice încălcare a acestor Termeni și Condiții de către o terță parte, care are acces la numele de utilizator și la parola unui Jucător, va fi considerată o încălcare gravă comisă de către Jucător.

5.11 Dacă un Jucător uită numele de utilizator sau parola, sau în cazul în care acestea ar putea, conform afirmației jucătorului, deveni cunoscute unui utilizator neautorizat, acesta trebuie să notifice imediat NetBet.

5.12 După cinci introduceri, de combinații, de nume utilizator și parolă, incorecte, consecutive, Contul Jucătorului va fi suspendat temporar din motive de securitate și NetBet va solicita jucătorului să transmită o formă oficială a unui act de identitate, care include o fotografie (copie a unei cărți de identitate sau permis de conducere) înainte de a putea reactiva Contul.

5.13 NetBet presupune că toate tranzacțiile efectuate folosind numele de utilizator și parola corecte, sunt făcute de către proprietarul de drept al contului și, prin urmare, sunt valabile. Sub nicio formă NetBet nu este răspunzător pentru pierderile suportate de către Jucător, cauzate de utilizarea neautorizată sau necorespunzătoare a datelor sale personale. Pentru a proteja NetBet și jucătorii, împotriva furtului de identitate, NetBet își rezervă dreptul de a solicita oricărui Jucător, în orice moment, dovada identității (inclusiv o fotocopie a unei cărți de identitate valabile) și/sau o copie a tuturor cardurilor folosite și/sau dovada adresei (facturi de utilități sau extras de cont recent) sau orice alte documente în format electronic sau formă tipărită. Neprezentarea documentelor solicitate, va duce la suspendarea contului jucătorului de către NetBet.

5.14 NetBet va folosi măsuri stricte de securitate, pentru a proteja informațiile personale ale jucătorilor împotriva accesului neautorizat. Jucătorul este singurul responsabil pentru securizarea numelui de utilizator și a parolei și a tuturor acțiunilor care au loc în urma accesului la Servicii prin intermediul numelui de utilizator și a parolei.

5.15 Informațiile personale ale jucătorului sunt strict confidențiale și vor fi utilizate de către NetBet și, dacă este necesar, de către una sau mai multe societăți ale Grupului NetBet, cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, pentru a înregistra și gestiona contul jucătorului, pentru a colecta profilurile clienților și pentru a oferi jucătorilor posibilitatea de a utiliza Serviciile disponibile pe Site-uri precum și furnizarea de detalii cu privire la promoții și servicii oferite de companiile Grupului NetBet.

5.16 În cazul în care un Jucător este de acord să primească marketing direct, orice companie a Grupului NetBet poate utiliza, de asemenea, informațiile personale ale Jucătorului pentru a trimite email-uri de marketing direct despre noile produse și/sau oferte, ce o astfel de companie a Grupului NetBet, consideră a fi interesante pentru Jucător. Jucătorul poate primi aceste e-mailuri de marketing direct după ce se înregistrează pe NetBet, chiar dacă Jucătorul nu a plasat niciodată un pariu sau nu a depus niciodată fonduri în contul său.

5.17 NetBet își rezervă dreptul de a transmite informații personale către terți, cum ar fi serviciile statului, în cazul în care ne sunt solicitate, conform oricărei legi, reglementări, proceduri sau chemări în judecată.

5.18 Furnizarea datelor cu caracter personal către terți se face în baza acordului explicit al clientului.

5.19 De asemenea, site-urile noastre utilizează cookie-uri pentru a oferi servicii rapide și eficiente.

5.20 Informații suplimentare despre utilizarea datelor personale ale Jucătorului de către NetBet pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate.

5.21 Sunteți de acord că NetBet poate oferi oricărui organism de conducere din sport relevant, informații suficiente pentru a efectua o investigație eficace, în cazul în care NetBet suspectează că are vreo informație, din orice sursă, care ar putea: (a) să determine ONJN să ia în considerare un ordin de a anula un pariu; sau (b) să se refere la o încălcare a unei norme de pariere aplicată de către acel organism de conducere din sport.

 

6. LICENȚA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

6.1 Vă acordăm o licență neexclusivă, personală, netransferabilă pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții, sub rezerva următoarelor condiții:

6.1.1 Aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală impusă de legile care guvernează în țara în care locuiți, sunteți capabili să vă asumați responsabilitatea propriilor acțiuni;

6.1.2 Toate informațiile incluse în formularul de înregistrare, furnizate către NetBet sunt adevărate, exacte, complete și corespund numelor care apar pe cardurile bancare utilizate pentru depuneri și plățile câștigurilor. Ne rezervăm dreptul de a închide orice cont, în cazul în care informațiile furnizate către NetBet se dovedesc a fi false, inexacte, înșelătoare sau incomplete. Este responsabilitatea utilizatorului să ne informeze despre orice modificare a informațiilor furnizate, cât mai curând posibil;

6.1.3 Utilizarea Serviciilor, este un drept care este acordat personal utilizatorului, pentru a juca jocuri de noroc pe internet. Acest drept este dat utilizatorilor cu un scop personal și nu unul comercial;

6.1.4 Sub nicio formă, nu este posibil să autorizați un terț să utilizeze contul, parola sau identitatea dumneavoastră pentru a accesa Serviciile noastre;

6.1.5 Înțelegeți regulile și procedurile tuturor jocurilor oferite pe site-urile noastre;

6.1.6 Este responsabilitatea dumneavoastră să rețineți procentajul de distribuire a câștigurilor sau cotele care se aplică fiecărui joc înainte de a plasa un pariu și să acceptați că ratele de plată și cotele se schimbă ocazional;

6.1.7 Atunci când actualizați o limită de pierdere sau de miză, în timp ce jucați un joc pe site-urile noastre, confirmați că limita de pierdere sau de miză, nu va fi actualizată până când nu închideți sesiunea curentă de joc și începeți unul nou. Iar, în unele cazuri, numai după o anumită perioadă de timp, definită în legislația jocurilor de noroc;

6.1.8 Ne rezervăm dreptul de a reține orice fonduri asupra cărora există suspiciuni temeinice că au fost obținute prin fraudă sau activități infracționale, informând totodată autoritățile în acest sens;

6.1.9 Sunteți de acord să nu descărcați, închiriați, arendați, împrumutați, distribuiți, creați opere derivate, copiați, reutilizați, modificați, adaptați, să încercați să decompilați, descifrați, dezasamblați, să utilizați ingineria inversă, să decriptați sau să descoperiți codul sursă al tuturor sau oricărei porțiuni a Serviciilor sau a Jocurilor, să creați îmbunătățiri, sau să încercați să obțineți protecția proprietății intelectuale asupra conținutului și a drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Serviciilor și Jocurilor;

6.1.10 Recunoașteți că, atunci când jucați jocuri de noroc prin utilizarea Serviciilor înseamnă că riscați să pierdeți bani. Este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră asumarea pierderilor suferite prin intermediul contului dvs.;

6.1.11 Vă informăm că Serviciile noastre sunt consumate în timp real atunci când jucați. Astfel, nu putem furniza retururi de bunuri sau restituiri sau, sub rezerva prevederilor contrare, anularea pariurile dvs. odată ce acestea au fost plasate. Dacă jucați un joc cu bani reali, pe site-uri, banii vor fi retrași din contul dvs. în timp real;

6.1.12 Înțelegeți și acceptați că, în cazul unei defecțiuni într-un joc sau a inoperabilitatii acestuia, orice pariu efectuat în timpul unei astfel de disfuncționalitate va fi anulat. Câștigurile obținute dintr-un joc cu funcționare defectuoasă sunt considerate nule, precum și orice rundă de joc ulterioară cu respectivele câștiguri, indiferent de ce joc se joacă / Serviciu se utilizează, folosind astfel de câștiguri;

6.1.13 Sunteți de acord că utilizarea Serviciilor este exclusiv la discreția și riscul dumneavoastră;

6.1.14 Confirmați că fondurile utilizate pe site-urile noastre web, prin utilizarea Serviciilor, nu sunt din surse ilegale și că, în niciun fel nu utilizați Serviciile cu scopul de a transfera fonduri, inclusiv către o altă parte sau către un cont bancar separat. Nu veți utiliza Serviciile noastre pentru nicio activitate ilicită sau frauduloasă, sau pentru orice tranzacție ilegală (inclusiv spălarea banilor), în conformitate cu legile tuturor jurisdicțiilor care au autoritate asupra dumneavoastră. NetBet își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a bloca orice cont de Jucător, în orice moment, până când situația ivită a fost soluționată, în cazul în care NetBet are suspiciuni rezonabile cu privire la legalitatea sursei fondurilor utilizate de către Jucător pe site-uri;

6.1.15 Confirmați că nu veți încălca sau nu veți încerca să încălcați sau să manipulați măsurile de securitate NetBet în niciun fel. În cazul în care NetBet are suspiciuni rezonabile în ceea ce privește această clauză, NetBet își rezervă dreptul de a suspenda sau de a bloca imediat contul dvs., pentru a nu credita cu suma datorată în contul dvs. și să refuze accesul la toate celelalte site-uri și servicii oferite de noi;

6.1.16 Atestați faptul că, în legătură cu Serviciile noastre, nu veți folosi sau nu veți încerca să folosiți nicio strategie de pariuri martingală sau vreun software dotat, în opinia noastră, cu inteligență artificială;

6.1.17 Abuzul de bonusuri și alte oferte promoționale, precum și orice alt tip de abuz al Serviciilor noastre, este interzis;

6.1.18 Declarați că, în eventualitatea în care NetBet determină că ați utilizat sau ați încercat să utilizați serviciile noastre împreună cu un produs dotat de inteligență artificială, NetBet are dreptul de a anula sau de a bloca imediat contul dvs., fără a rambursa suma creditată în contul dvs. și să vă interzică accesul la toate celelalte site-uri și servicii oferite de noi;

6.1.19 În interesul jocului echitabil, site-urile noastre interzic utilizarea oricăror tehnici recunoscute de pariere în scopul de a înșela comisionul cazinoului sau marja casei, în jocurile noastre. Acceptați că, în cazul în care contul dvs. arată orice indiciu de joc fraudulos prin astfel de tehnici de pariuri, NetBet are dreptul de a bloca imediat contul dvs. și de a reține orice fonduri din contul în cauză;

6.1.20 În cazul în care avem orice motiv să credem că un cont sau un grup de conturi funcționează în mod sistematic, de exemplu folosind tehnici de pariuri specifice sau pariere în grup, NetBet își rezervă dreptul de a bloca sau de a închide toate conturile definitiv. În aceste condiții, sunteți de acord că NetBet nu va avea nicio obligație de a vă restitui niciun ban în cont, cu excepția sumei pe care ați depus-o inițial, în cazul în care această sumă este încă prezentă în contul dvs.;

6.1.21 Declarați că NetBet își rezervă dreptul de a solicita dovada depunerii jucătorilor, pentru toate plățile alternative;

6.1.22 Declarați că NetBet își rezervă dreptul de a solicita datele conturilor bancare jucătorilor săi, în orice moment, în legătură cu orice depunere sau retragere;

6.1.23 Sunteți de acord că sumele depuse în Contul dvs. nu vor genera dobândă;

6.1.24 Sunteți de acord că nu veți deschide mai mult de un cont. Fiecare Jucător este autorizat pentru a deschide doar un singur cont. În cazul în care NetBet descoperă că un Jucător are mai mult de un cont, își rezervă dreptul de a bloca toate conturile acelui Jucător, inclusiv, dar fără a se limita la, toate tipurile de tranzacții legate de contul jucătorului, până când această problemă se va rezolva;

6.1.25 Confirmați că nu veți abuza de capacitatea de deschidere de conturi pentru a putea beneficia de bonusuri și oferte promoționale NetBet (inclusiv utilizarea de 100%, 20% din depozitele inițiale, sau utilizarea certificatelor și a codurilor promoționale). NetBet își rezervă dreptul, în cazul unui comportament abuziv din partea jucătorilor, referitor la credite bonus NetBet și/sau oferte promoționale, la libera sa alegere, să anuleze sau să blocheze conturile jucătorilor create în acest scop, precum și tranzacțiile acestor conturi;

6.1.26 La înregistrare acceptați că sunteți obligat să ne furnizați informații personale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, informații referitoare la metodele de plată. Prin prezenta, acceptați că putem fi obligați să dezvăluim informațiile dvs. către terțe părți în cazul în care se consideră necesar;

6.1.27 În cazul câștigării unei sume de 1.000.000 RON sau mai mult, prin utilizarea Serviciilor, vi se va cere de către NetBet să fiți de acord în a ne da dreptul exclusiv, permanent și irevocabil și autorizarea de a utiliza numele, fotografia și imaginea în mass-media, ca parte a necesităților de marketing și promovare NetBet, precum și pentru site-urile sale, la nivel mondial, și să fiți pe deplin cooperant cu reprezentanții NetBet. Veți avea dreptul de a refuza;

6.1.28 Sunteți singurul responsabil pentru toate rețelele de telecomunicații sau serviciile de internet și pentru orice altă autorizație sau permis necesar în ceea ce privește accesarea Serviciilor;

6.1.29 Recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru securitatea numelui de utilizator și a parolei dvs.. Pentru a optimiza securitatea parolei, NetBet sugerează că alegeți o parolă cu litere și numere, precum și litere mari și mici, că nu veți arata nimănui parola / numele de utilizator, folosite pentru contul NetBet. NetBet recomandă să vă păstrați parola într-un loc sigur și securizat, la care numai voi aveți accesul și cunoștința;

6.1.30 Acceptați că este strict interzis jucătorilor să vândă, să transfere și/sau să achiziționeze conturi ale unui alt Jucător sau să transfere fonduri din contul lor în contul altui Jucător;

6.1.31 Nu veți comite niciun act și nu veți adopta niciun tip de comportament care ar putea deteriora imaginea sau reputația mărcii, oricărei companii a Grupului NetBet;

6.1.32 Declarați că veți utiliza serviciile exclusiv la propria discreție și vă asumați toate riscurile și obligațiile implicate;

6.1.33 Prin utilizarea Serviciilor garantați că nu încălcați termenii contractului dumneavoastră de muncă;

6.1.34 Declarați ca orice pariu plasat pe contul dvs. nu va fi o încălcare a unei norme privind pariurile aplicată de respectivul organ de conducere sportiv;

6.1.35 Taxele pe transferurile din contul de joc către contul bancar sau asemenea, stabilite în Codul Fiscal din Romania sunt raportate și plătite în numele dumneavoastră conform prevederilor legale. La decizia societății – aceste taxe pot fi plătite din fondurile proprii în unele cazuri;

6.1.36 Prin înregistrarea pe site, Jucătorul autorizează irevocabil NetBet pentru a limita numărul de conturi deschise la maximum trei (3) Conturi pe adresa IP. Jucătorul înțelege și acceptă că nu va utiliza o adresă IP care are mai mult de trei conturi NetBet și este responsabilitatea sa exclusivă să verifice numărul de conturi NetBet pe o adresă IP, înainte de a își înregistra propriul cont. În cazul în care un Jucător utilizează o adresă IP care are trei sau mai multe conturi NetBet înregistrate, Jucătorul este de acord irevocabil să autorizeze NetBet să blocheze la libera sa alegere orice cerere de plată și să piardă complet orice sumă dintr-un astfel de cont NetBet;

6.1.37 Jucătorilor li se permite să înregistreze un cont NetBet doar în nume propriu; nu este permis ca o altă persoană să facă înregistrări în numele unui alt membru și niciun fel de înregistrare pentru terți nu este premisă.

 

7. IDENTIFICAREA ȘI VERIFICAREA VÂRSTEI

7.1 Vă rugăm să rețineți că participarea la jocurile de noroc a persoanelor cu vârsta sub 18 ani este o infracțiune. Prin acceptarea acestor termeni, confirmați că aveți o vârstă de cel puțin 18 ani.

7.2 Puteți utiliza Site-urile și Serviciile numai dacă aveți vârsta legală minimă pentru a participa la jocurile de noroc în jurisdicția dumneavoastră.

7.3 Dacă aveți sub 18 ani, nu puteți utiliza Site-urile și Serviciului.

7.4 NetBet își rezervă dreptul de a solicita dovada vârstei și identității jucătorilor, în orice moment, pentru a preveni accesul minorilor pe Site-uri. Orice Jucător care se înregistrează pe site-urile noastre trebuie să furnizeze o formă validă de identificare, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon.

7.5 Atunci când înregistrați un cont, va trebui să furnizați următoarele date personale: numele și prenumele, data nașterii, adresa de e-mail validă, adresa de domiciliu, numele de utilizator, parola, acceptarea termenilor și condițiilor, confirmarea că aveți vârsta legală (18 ani). În urma înregistrării, platforma va genera automat un cod unic.

7.6 După înregistrarea contului, fiecare utilizator va putea depune o sumă maximă de 200 EUR sau echivalent.

7.7 Nu se vor putea solicita retrageri de către Jucător până ce nu se completează procedura KYC a contului. Pentru a trece cu succes de acest pas, jucătorii trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente: Date despre cetățenie, carte de identitate, pașaport, cod numeric personal (CNP), rezidență fiscală, dovada domiciliului. În unele cazuri și în funcție de circumstanțele individuale, pot fi solicitate documente suplimentare pentru a finaliza controalele sporite privind clientela (due diligence).

7.8 Pentru orice cont, procedura completă KYC trebuie să fie finalizată în termen de 30 de zile de la data efectuării primei depuneri. În cazul în care procedura KYC nu a fost finalizată în 30 de zile de la înregistrare, contul va fi închis, iar toate fondurile disponibile vor fi reținute și transmise Bugetului de Stat până în data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute. În caz de deces în timpul procedurii KYC, sumele se plătesc către moștenitori conform legii aplicabile.

7.9 Pentru aprobare, toate documentele trebuie să fie într-o stare acceptabilă (conform hotărârii NetBet, la discreția sa) și să fie ușor descifrabile. Numărul dvs. de Cont / ID-ul de utilizator trebuie să fie incluse în comunicare, pentru a asigura finalizarea verificării cu promptitudine.

7.10 Toate documentele pot fi încărcate cu ușurință pe site-urile web după conectare, în secțiunea Preferințe. În mod alternativ, acestea pot fi trimise prin email la Serviciul Clienți NetBet.

7.11 Orice abatere, referitoare la pașapoarte sau vize, documente de identificare sau informații furnizate de către Jucător care nu pot fi verificate, va conduce la anularea pachetului bonus de bun venit, fără nicio restituire, fie financiară sau sub orice altă formă de compensare.

 

8. DECLARAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE NOASTRE

8.1 NetBet se angajează să plătească toate câștigurile obținute de jucători, în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

8.2 NetBet nu este responsabil pentru accesul potențial la contul jucătorului de către o terță parte și nu va fi considerat responsabil pentru nicio pierdere potențială suferită ca urmare a utilizării ilicite a parolei unui Jucător de către un terț, fără acces autorizat, și/sau pentru orice tranzacție în care numele și parola unui Jucător au fost înregistrate în mod corect.

8.3 NetBet nu este responsabil în cazul în care un Jucător uită, rătăcește, sau își pierde parola, doar dacă este o urmare a unei erori din partea NetBet. NetBet nu este responsabil pentru stocarea parolelor și autentificărilor care aparțin jucătorului.

8.4 NetBet poate deduce în orice moment un sold pozitiv din contul unui Jucător echivalent cu suma datorată de către Jucător.

8.5 NetBet își rezervă dreptul de a limita sau de a refuza orice pariu sau orice alt tip de miză, a unui Jucător sau prin intermediul contului său.

8.6 NetBet va investiga și va urmări o plângere făcută de către un Jucător împotriva unui alt Jucător, pentru orice motiv.

8.7 Sub rezerva Termenilor Speciali, NetBet va returna orice pariu plasat, în cazul anulării unui meci sau eveniment.

8.8 Vom folosi datele personale pentru a vă permite să utilizați Serviciile și pentru a efectua operațiuni relevante participării la Servicii. De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră personale pentru a vă informa cu privire la schimbări, servicii noi și promoții de care considerăm că puteți fi interesat. Dacă nu doriți să primiți astfel de informații de marketing direct, vă puteți dezabona de la acest serviciu. NetBet nu va schimba și/sau distribui adrese de e-mail sau informații personale ale jucătorilor cu terțe părți.

8.9 Datele dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru a procesa solicitările dumneavoastră legate de participarea la jocurile noastre sau în cazul în care este necesar prin lege. Având în vedere că unii parteneri de afaceri, furnizori sau prestatori de servicii NetBet pot fi responsabili pentru anumite părți ale funcționării globale sau activității site-urilor noastre, datele cu caracter personal pot fi comunicate acestora. Angajații NetBet, în special cei de la asistență clienți, echipa plăți și alți angajați trebuie să aibă, de asemenea, acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii sarcinilor lor și pentru a vă oferi asistență și acces la Servicii. Prin prezenta consimțiți acestor cazuri.

8.10 În cazul oricărui fel de întrerupere a software-ului din cauza oricărui tip de problemă, NetBet își rezervă dreptul exclusiv și absolut de a solicita o captură de ecran, care să permită determinarea momentului jocului în care s-a produs întreruperea serviciului oferit și care a afectat sesiunea jucătorului.

8.11 NetBet își rezervă dreptul de a modifica limitele unui Jucător asupra utilizării Serviciului și să aplice limite pentru jucători conform deciziei organizatorului.

8.12 NetBet, conform cerințelor ONJN, separă fondurile jucătorilor în conturi bancare dedicate. NetBet se asigură că fondurile clienților sunt păstrate într-un cont bancar separat.

8.13 NetBet își rezervă dreptul de a verifica toate operațiunile pentru a preveni spălarea banilor. Pot fi aduse plângeri penale și civile împotriva oricărui utilizator și a oricărei alte persoane legate de o astfel de activitate.

8.14 NetBet își rezervă dreptul, potrivit deciziilor interne, de a raporta orice tranzacție suspectă și de a transmite orice fel de informații către autoritățile competente, fără niciun fel de notificare. În astfel de cazuri, veți renunța la toate drepturile de orice natură, care pot fi recunoscute oriunde, asupra comunicării acestor informații. În plus, NetBet își rezervă dreptul de a reține toate fondurile considerate a fi derivate din înșelăciune, activitate frauduloasă sau ilegală și în cazul în care este necesar, fără a da un motiv pentru reținerea la sursă a fondurilor.

8.15 NetBet poate decide să suspende, să modifice, oprească, să revoce utilizarea și/sau adauge elemente la serviciile sale, fie temporar sau permanent, în orice moment, fără notificare sau compensare, sub rezerva respectării obligațiilor sale de reglementare și sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte angajamente asumate în cadrul acestor Termeni și Condiții.

 

9. JURISDICȚII INTERZISE

9.1 Anumite țări nu au abordat problema legalității jocurilor de noroc pe internet, în timp ce altele au stabilit specific că astfel de jocuri sunt ilegale. Utilizarea Serviciilor nu este în niciun caz destinată persoanelor cărora le este interzis prin lege să le folosească. Disponibilitatea Serviciilor nu va fi interpretată ca o ofertă sau o invitație din partea noastră de a utiliza Serviciile într-o țară în care o astfel de utilizare este ilegală. NetBet nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a legilor locale, naționale, federale, statale sau de altă natură care pot apărea ca rezultat al utilizării Serviciilor din partea dumneavoastră.

9.2 În unele țări jocurile de noroc pe Internet sunt ilegale. Prin accesarea Serviciilor confirmați că nu vă aflați într-o țară în care este ilegală jucarea unor astfel de jocuri. NetBet nu va acceptă în mod expres jucători din următoarele țări: Antilele Olandeze, Atolul Johnston, Australia, Bahamas, Belgia, Bulgaria, Cipru, Comunitatea Insulelor Mariane de Nord, Curăçao, Elveția, Estonia, Filipine, Franța, Guadelupa, Guam, Guyana Franceză, Hong Kong, Ungaria, Insula Sfântul Martin, Insulele Canton și Enderbury, Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, Insulele Virgine Americane, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Macao, Malta, Martinica, Mayotte, Nouă Caledonie, Pacific Islands Trust Territory, Polinezia Franceză, Portugalia, Puerto Rico, Réunion, Samoa Americană, Sfântul Bartolomeu, Sfântul Petru și Miquelon, Singapore, Spania, St. Thomas, Statele Federate ale Microneziei, Statele Unite ale Americii, Suedia, Teritoriile australe franceze, Wallis și Futuna, Zona Antarctică Britanică. Această lista nu este exhaustivă și poate fi actualizată. Există posibilitatea să putem sau să nu putem fi în măsură să acceptăm Jucători din diverse jurisdicții în funcție de legile și reglementările locale. NetBet își rezervă dreptul de a suspenda un Cont de Jucător în cazul în care acesta este utilizat pentru a accesa site-urile noastre dintr-o țară în care jocurile de noroc pe Internet sunt ilegale sau care este listată în acești Termeni.

9.3 Este pe deplin responsabilitatea dumneavoastră să vă informați în ceea ce privește utilizarea Serviciilor, de legile din jurisdicția de care aparțineți.

 

10. LEGEA APLICABILĂ / JURISDICȚIE

10.1 Prezentul acord, interpretarea și executarea acestuia, precum și toate celelalte raporturi juridice între părți ale prezentului contract se supun legilor din România.

10.2 Fiecare parte este irevocabil de acord, pentru beneficiul unic al NetBet că, sub rezerva celor prevăzute mai jos că instanțele din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărui litigiu sau revendicare (inclusiv litigii sau cererile necontractuale) care decurg din, sau au legătură cu, prezentul acord sau cu obiectul său sau formarea sa. Nimic din această clauză nu va limita dreptul NetBet de a intenta o acțiune împotriva dumneavoastră în orice altă instanță competentă, nici de a derula proceduri în una sau mai multe jurisdicții, nici nu va împiedica în derularea unei proceduri în orice altă jurisdicție, fie concurente sau nu, în măsura permisă de legea unei asemenea jurisdicții.

 

11. TRANZACȚII

11.1 Sunteți responsabil pentru toate plățile datorate către NetBet. În cazul în care o sumă a fost creditată în contul dvs., în urma unei depuneri, sunteți de acord să nu împiedicați efectuarea plății în niciun mod (inclusiv prin refuzul unei plăți sau încercarea de a returna plata) și veți fi tras la răspundere pentru a compensa NetBet, cu o sumă suficientă, în cazul în care NetBet a suferit o pierdere în urma plăților dvs..

11.2 NetBet poate decide să blocheze accesul unui Jucător la Servicii sau să refuze retragerile efectuate cu ajutorul anumitor carduri bancare.

11.3 NetBet își rezervă dreptul de a verifica solvabilitatea financiară a oricărui Jucător, prin informațiile furnizate în timpul înregistrării și prin intermediul unor părți terțe.

11.4 Orice Jucător care participă la promoțiile NetBet poate avea numele propriu, prima literă a numelui de familie, fotografia (dacă este cazul) și premiul menționat pe blog și pe site-urile web. Oricărui Jucător îi este permis dreptul de a refuza publicarea unor astfel de informații și poate exercita acest drept prin contactarea NetBet.

11.5 Recunoașteți că depunerile și retragerile pot fi verificate și administrate de către terțe părți, procesoare electronice ale companiilor de plată, și/sau de către instituții financiare independente. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, confirmați că ați fost informat cu privire la acest lucru și acordați consimțământul pentru o astfel de verificare și administrare a tranzacțiilor de către terți.

 

12. DEPUNERI

12.1 În momentul în care un Jucător deschide un cont, NetBet solicită, în general, o depunere minimă de 20 RON, înainte de a putea juca sau paria, dar această sumă poate varia în funcție de metoda de plată aleasă. Toate depunerile ulterioare, se vor supune în general unei sume minime de depunere, iar aceasta variază în funcție de metoda de plată aleasă. Jucătorul poate face o depunere online, în orice moment, instantaneu, utilizând cardul personal de credit / debit, sau alte metode de plată disponibile în secțiunea Casierie. Fondurile vor fi creditate instantaneu în Contul de Jucător.

12.2 NetBet nu percepe o taxă pentru depunere. Cu toate acestea, unitatea bancară emitentă a cardului dvs. bancar / de credit poate percepe taxe pentru depunerile în contul de Jucător. În acest caz, taxa va fi în numele jucătorului și va fi debitată din contul bancar / cartea de credit a jucătorului.

12.3 La înregistrarea unui Cont, nu există limite de depunere prestabilite, în afara limitei KYC de 200 EUR sau echivalent în altă valută. Limitele vor fi impuse de către Jucător la finalul procesului de înregistrare, pentru valoarea totală a pariurilor, sau prin auto-limitarea setată de Jucător.

12.4 Toate tranzacțiile de depunere se vor supune procedurilor de verificare a identității "Know Your Customer (KYC)" pentru a preveni spălarea banilor. Tranzacțiile suspecte vor fi comunicate autorităților competente.

12.5 Depunerile făcute în Contul NetBet ar trebui să fie proporționale cu jocurile. Prin urmare, în cazul în care, conform deciziei NetBet, există o suspiciune de abuz de Servicii (de exemplu, în cazul în care o sumă depusă nu a fost utilizată la un nivel adecvat de joc și jucătorul apoi face o cerere de retragere în raport cu această sumă depusă), NetBet își rezervă dreptul, potrivit deciziilor interne, de a:

12.5.1 Rambursa depunerea respectivă, minus orice cost comportat, anula orice pariu, deduce câștigurile asociate și închide contul respectiv;

12.5.2 Reține aceste sume până ce NetBet, completează orice control necesar pentru a se conforma cerințelor sale interne, de reglementare sau juridice.

 

13. RETRAGERI

13.1 Orice cerere de retragere, se conformează în general, unei valori minime care variază în funcție de metoda de retragere aleasă (informațiile complete despre metodele de retragere se pot găsi in secțiunea Asistență, Retrageri). Unele metode de retragere pot avea condiții speciale și există posibilitatea ca acestea să nu fie disponibile tuturor jucătorilor. În cazul în care valoarea fondurilor din contul jucătorului, cu excepția sumelor bonus, este mai mică de 40 RON, jucătorul trebuie să plătească orice taxă de procesare aferentă plății, care s-ar putea datora, pentru transferul acestei sume.

13.2 Sub rezerva respectării acestor Termeni și Condiții, toate plățile de retragere se procesează în următoarea zi lucrătoare. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că plata poate fi ușor întârziată, în funcție de timpul de acceptare a tranzacției de către banca dumneavoastră, mai ales în weekend și de sărbători și că primirea fondurilor, poate dura până la 7 zile. Pentru a asigura executarea fără probleme a cererilor dumneavoastră de retragere, asigurați-vă că ne-ați furnizat toate informațiile necesare cu privire la validarea plății. În cazul în care trebuie să fie făcută o anchetă, înainte de a confirma o plată, aceasta va dura 15 zile lucrătoare. NetBet nu poate controla sub nicio formă perioada decursă de la momentul plății, la momentul în care fondurile ajung în contul bancar al Jucătorului.

13.3 NetBet va plăti orice retragere, în contul bancar al jucătorului, folosind metoda utilizată de depunere a Jucătorului. Toate cererile de retragere către un alt cont bancar vor fi aprobate la latitudinea NetBet, iar NetBet își rezervă dreptul de a respinge o astfel de solicitare. Jucătorii au o varietate de metode de retragere on-line la dispoziție, prin care pot retrage câștigurile. Jucătorii pot utiliza următoarele metode de retragere: carduri bancare, portofele electronice, transfer bancar, carduri de credit VISA, MasterCard și orice altă metodă afișată în secțiunea Casierie, în modul în care acestea au fost aprobate de către autoritățile competente.

13.3.1 Pentru a evita tranzacții financiare incomplete, către o carte de debit/credit expirată, NetBet nu va procesa nicio plată către nicio carte de debit/credit care expiră la sfârșitul lunii curente, după data de 20 a acelei luni.

13.4 Fără a modifica clauza 13.3, pentru a primi câștigurile prin orice metodă de plată, portofel electronic, trebuie să faceți mai întâi cel puțin o depunere, folosind această metodă de plată și, dacă este necesar, să furnizați probe suplimentare legate de Portofelul Electronic.

13.5 Fără a modifica cele menționate mai sus, NetBet are dreptul, potrivit deciziilor interne, de a face orice transfer unui Jucător, utilizând metoda de plată aleasă de NetBet.

13.6 NetBet va procesa o cerere de retragere a unui Jucător, doar după ce:

13.6.1 Identitatea jucătorului și contul jucătorului au fost verificate;

13.6.2 A fost dată dovada satisfăcătoare a depunerii, dacă a fost solicitată de către NetBet; și

13.6.3 NetBet a verificat că jucătorul nu a făcut niciun ”chargeback” (refuz de plată) în ceea ce privește tranzacțiile cu NetBet.

13.7 Operațiunile de retragere vor fi supuse efectuării procedurii de verificare "KYC" de către NetBet, pentru a preveni spălarea banilor. Tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente.

13.8 NetBet își rezervă dreptul de a efectua proceduri suplimentare de verificare pentru următoarele motive:

13.8.1 Atunci când un Jucător depune sau mizează 8.000 RON pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore;

13.8.2 Pentru orice plată care depășește echivalentul a 4.500 RON sau retrageri cumulate de peste 10.000 RON, iar dreptul este rezervat în continuare pentru a efectua astfel de proceduri de verificare și în cazul unor plăți mai mici. Astfel de verificări pot include, de exemplu solicitarea de copii ale pașaportului și/sau copii ale facturilor de utilități ale unui Jucător;

13.8.3 În cazul în care, totalul retragerilor depășește totalul depunerilor, poate fi necesară o procedură de verificare ulterioară, prin intermediul unui "cod de verificare unic", care va fi trimis prin poștă, pentru a verifica adresa de domiciliu.

13.9 În cazul în care NetBet are nevoie să efectueze procese de verificare suplimentare în conformitate cu clauza 13.8, plata retragerilor unui Jucător se va face numai după ce procesele de verificare au fost finalizate.

13.10 Pentru cererile de retragere regulare, nu vor fi percepute comisioane de procesare a retragerii de către NetBet.

13.11 Taxele pentru retrageri efectuate, altele decât prin card de credit sau bancar, sau orice portofel electronic, vor fi deduse direct din contul jucătorului. Aceste taxe pot să depindă de anumiți factori, cum ar fi, moneda utilizată în cont, sau locul de reședință al jucătorului. Fără a modifica cele menționate mai sus, este posibil ca banca dvs. sau soluția de plată pe care o utilizați, să vă taxeze pentru tranzacții. Astfel de taxe nu depind de noi și nu ne asumăm nicio responsabilitate. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul nostru Clienți.

13.12 Rambursările vor fi procesate, numai cu metoda de plată utilizată pentru depuneri pe site-urile noastre.

13.13 Retragerile disponibile pe site-urile noastre web, vor fi făcute din contul dvs. NetBet, gratuit. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că banca dvs. poate percepe taxe pentru retragerile din cont. Vă rugăm să contactați Serviciul nostru Clienți pentru orice informație.

13.14 Fără a modifica cele menționate mai sus, cererile de retragere se supun unor proceduri de verificare și Termenilor și Condițiilor pentru bonusuri. În cazul în care contul dvs. se află în curs de investigare, ne rezervăm dreptul de a reține orice cerere de retragere, până când investigația nu este finalizată, spre satisfacția noastră. Fiecare bonus este supus unor termeni și condiții care sunt enumerate în e-mailuri promoționale și pe site-ul nostru. În cazul în care un Jucător solicită o retragere înainte de a îndeplini playthrough-ul în totalitate, NetBet va deduce întreaga suma bonus precum și orice câștig realizat din utilizarea sumei bonus, înainte de a aproba orice retragere.

13.15 În timpul procedurii de validare a unei retrageri, aveți posibilitatea de a anula cererea de retragere, în orice moment, prin accesarea secțiunii "Anulare Retragere" din secțiunea "Casierie". Prin anularea unei cereri de retragere în curs, suma va fi transferată înapoi în soldul contului jucătorului. Odată ce cererea de retragere a fost validată și plata efectuată, nu sunt permise anulări.

13.16 Jucătorul are voie să-și retragă fonduri din contul propriu, numai în cazul în care contul nu a fost implicat, în ceea ce NetBet consideră ca fiind activitate suspectă. În cazul în care este detectată o activitate suspectă, contul va fi suspendat până la finalizarea unei investigații, precum și orice documentație necesară care va fi colectată de la Jucător. În timp ce contul este suspendat, fondurile din cont vor fi blocate. Odată ce ancheta se încheie, contul poate fi readus la normal sau poate fi închis și fondurile care nu sunt subiect de litigiu, returnate jucătorului.

13.17 Înainte de prelucrarea oricărei retrageri, utilizarea Serviciilor de către dvs. va fi revizuită pentru a detecta orice model de joc neregulat. În interesul jocului corect, pariurile la egal, zero, pariurile cu marjă scăzută sau pariurile speculative, vor fi considerate ca modele de joc neregulate în sensul cerințelor de playthrough ale bonusurilor. Alte exemple de modele de joc neregulat în sensul cerințelor playthrough bonus includ, dar nu se limitează la acestea, plasarea de pariuri unice egale cu 30% sau mai mari ca valoarea soldului total (inclusiv orice bonus acordat) până în momentul în care cerințele de pariere pentru acel bonus nu au fost îndeplinite. În cazul în care NetBet consideră că s-au folosit modele de joc neregulate, ne rezervăm dreptul de a reține orice retragere și/sau de a confisca toate câștigurile și bonusurile.

13.18 Jucătorii care depun prin e-Wallet trebuie să parieze 20% din depunerea lor înainte de a putea să retragă.

13.19 Fără a aduce modificări clauzelor menționate mai sus, parierea de cel puțin o dată (x1) din valoarea depunerilor trebuie să fie îndeplinită, înainte ca o retragere să poată fi solicitată. În cazul în care cerința nu este îndeplinită înainte de retragere, NetBet poate decide să perceapă o taxă administrativă de 10% din valoarea depunerii, pentru a acoperi toate costurile rezonabile, legate atât de depunere și cât și de retragere.

 

14. POLITICA BONUSURILOR

14.1 Jucătorii pot fi eligibili pentru participarea la programe bonus; condițiile, sumele și acordarea acestora vor fi stabilite la latitudinea NetBet și nu sunt negociabile.

14.2 Fiecare bonus, promoție și/sau ofertă specială este supusă propriilor săi termeni specifici și respectiv Termenilor Speciali. Termenii specifici ai tuturor bonusurilor, promoțiilor și/sau ofertelor speciale vor menționa un număr de versiune, data și ora și perioada de valabilitate a promoției în sine.

14.3 Fiecare Jucător este de acord să citească și să înțeleagă termenii aplicabili fiecărui bonus pe care îl colectează.

14.4 NetBet își rezervă dreptul de a anula orice bonus, ofertă specială sau promoție în orice moment, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

14.5 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate bonusurile oferite pe NetBet sunt limitate la unul per persoană, adresă IP, adresă de domiciliu.

14.5.1 CAZINO - Jucătorii din următoarele țări nu sunt eligibili pentru a primi bonusuri pe platforma NetBet Cazino: Armenia, Bosnia și Herțegovina, Burkina Faso, Benin, Coasta de Fildeș, Republica Cehă, Georgia, Ungaria, Kârgâzstan, Liban, Lituania, Moldova, Macedonia, Polonia, Slovacia, Uzbekistan și Zimbabwe. Nu se acordă bonus la depunere pentru: Croația, Serbia, Slovenia și India.

14.5.2 SPORT - Jucătorii din următoarele țări nu sunt eligibili pentru a primi bonusuri pe platforma NetBet Sport: Armenia, Australia, Bulgaria, Polonia, Portugalia, Bosnia și Herțegovina, Burkina Faso, Benin, Coasta de Fildeș, Republica Cehă, Georgia, Croația, Ungaria, India, Kârgâzstan, Liban, Lituania, Moldova, Macedonia, Serbia, Slovenia, Slovacia, Uzbekistan, Zimbabwe și Ucraina.

14.6 Orice cerere de retragere a sumelor bonus, al cărui playthrough nu a fost epuizat, va anula complet bonusul, inclusiv câștigurile generate din acel bonus.

14.7 Înțelegeți și sunteți de acord că veți avea dreptul de a retrage câștigurile generate din bonusuri, după ce ați finalizat playthrough-ul tuturor bonusurilor primite.

14.8 Puteți retrage doar sumele câștigate, excluzând bonusul, care nu poate fi retras, cu excepția celui pentru care nu se specifică condiții de playthrough.

14.9 Nu puteți activa o ofertă, în cazul în care contul dvs. are deja un bonus activ.

14.10 Ofertele în așteptare pot fi activate numai după ce ați îndeplinit playthrough-ul bonusului actual.

14.11 În cazul în care, orice fond este retras din contul dvs. (inclusiv depunerea inițială), sau încercați să retrageți astfel de fonduri, înainte de a epuiza playthrough-ul sau înainte ca orice alți termeni de promovare a bonusului să fie satisfăcuți, NetBet își rezervă dreptul de a anula orice sumă bonus din contul dvs., inclusiv câștigurile provenite din utilizarea unor astfel de sume de bonus.

14.12 Se aplică playthrough fiecărui bonus: valoarea acestuia este menționată pe pagina promoției specifice. În cazul în care, o astfel de cerință playthrough nu este menționată, playthrough-ul va fi:

14.12.1 În ceea ce privește, bonusurile pentru pariuri - cerințele playthrough stabilite la 1.3.2 în Termenii Speciali pentru Pariuri;

14.12.2 În ceea ce privește bonusurile pentru jocurile ”side-games” de poker - cerințele playthrough stabilite la 7.1.1 în Termeni Speciali Pariuri pe Poker; și

14.12.3 În ceea ce privește oricare alte pariuri, inclusiv cazino și poker (altele decât jocurile ”side-games” de poker) – suma bonus se va paria de patruzeci de ori.

14.13 Termenii pentru o anumită ofertă bonus pot fi stabiliți în diferite limbi, dar toate versiunile ar trebui să reflecte aceleași principii. În cazul unui conflict între diferitele versiuni lingvistice, decizia managementului în privința conflictul este cea definitivă.

14.14 Orice joc întrerupt sau abandonat, va avea ca rezultat anularea pariurilor plasate pe un astfel de joc. Pariurile care sunt anulate sau rambursate, nu vor fi luate în considerare, la cele patruzeci de ori (playthrough-ul bonusului) necesare pentru a retrage bonusul.

14.15 Depunerile prin intermediul portofelelor electronice nu sunt eligibile pentru a solicita bonusuri la depunere, inclusiv oferta de bun venit sau orice alt cod promoțional.

14.16 NetBet își rezervă dreptul de a anula o ofertă bonus, în orice moment, în caz de utilizare abuzivă a ofertei.

14.17 În cazul conturilor creditate cu un bonus, pariurile unui Jucător vor fi plasate mai întâi folosind banii depuși, apoi, după ce această sumă a fost folosită o dată, pariurile vor putea fi plasate folosind orice bonus din contul de jucător.

14.18 În cazul în care un Jucător nu respectă prevederile legale sau procedurile interne NetBet cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, sau cele referitoare la Joc Responsabil, pe lângă alte măsuri aplicabile conform Termeni și Condiții, NetPunctele acumulate vor fi înghețate, până când Jucătorul nu se conformează cerințelor legale.

14.19 În cazul în care, un Jucător încearcă să retragă un bonus, după depunerea sumelor în contul lor NetBet, dar înainte de a fi epuizat cerințele de playthrough, bonusul nu va fi creditat și va fi anulat în mod automat.

14.20 Fiecare Jucător aprobă faptul că poate beneficia doar de oferte care sunt valabile în țara sa de reședință.

14.21 În cazul în care, NetBet creditează o sumă, în Contul de Jucător, ca parte a unei promoții, Jucătorul poate folosi suma doar pentru a plasa pariuri pe site-urile noastre web. Jucătorul nu are voie să-și retragă banii, cu excepția cazurilor în care, regulile promoției prevăd astfel. NetBet își rezervă dreptul de a lua înapoi aceste sume, în cazul în care Jucătorul nu le utilizează pentru a plasa unul sau mai multe pariuri pe site-uri în timpul perioadei specificate în promoție.

14.22 Promoțiile, retragerile și bonusurile anulate, nu sunt luate în calcul ca depuneri.

14.23 Un Jucător poate beneficia de promoții, în cazul în care ultima tranzacție cu Serviciile noastre a fost o depunere, cu excepția cazului în care termenii unei astfel de bonus, nu specifică în mod expres că nu este necesară nicio depunere.

14.24 În cazul în care, un Jucător începe să retragă numerar din Contul său, NetBet își rezervă dreptul de a exclude Jucătorul de la primirea promoțiilor sau bonusurilor viitoare și de a anula orice bonus existent sau câștigurile asociate.

14.25 NetBet își rezervă dreptul de a eticheta un jucător ca "Bonus Seeker", dacă NetBet, potrivit deciziilor interne, consideră că acel jucător a abuzat de promoțiile oferite de NetBet (inclusiv, dar fără a se limita la, promoțiile partenerilor noștri), incluzând, dar fără a se limita la, următoarele instanțe:

14.25.1 Un jucător folosește doar cupoane bonus pentru a juca pe contul său;

14.25.2 Valoarea bonusului este mai mare decât suma totală depusă de către jucător;

14.25.3 Un jucător joacă cu, sau încearcă să se joace cu, mai mult de un bonus în 24 ore;

14.25.4 Un jucător joacă 800 RON sau mai mult, de la un bonus, fără a depune în contul său;

14.25.5 Un jucător joacă cu bonusuri, în timp ce retrage toate depunerile minime care i-au permis accesul la promoții; sau

14.25.6 Un jucător folosește în mod repetat o promoție.

14.26 După ce NetBet declară un jucător ca fiind „Bonus Seeker”, acesta nu va mai putea beneficia de bonusuri promoționale și NetBet își rezervă dreptul de a bloca și/sau de a anula contul său, precum și orice tranzacție asociată acestuia.

14.27 În cazul balanței unui Cont, care a fost creditată ca urmare a unei promoții NetBet, Jucătorul este conștient de faptul că doar un singur bonus va fi acordat pentru fiecare adresă de e-mail, card de credit sau portofel electronic.

14.28 NetBet nu va acorda bonusul de „recomandare” în cazul în care cel care recomandă și cel care este recomandat, au aceeași adresă de e-mail sau coordonate bancare.

14.29 Într-o lună, niciun jucător, nu poate folosi bonusuri care se ridică la mai mult de 2.200 RON și nu poate folosi mai mult de 10 bonusuri.

14.30 Pentru situațiile în care întâmpinați probleme de natură tehnică, cum ar fi deconectarea sau blocarea unei sesiuni de joc sau legate de dispozitivul utilizat în timpul unei runde de joc, toate informațiile despre joc și mizele plasate rămân accesibile până la momentul când redeschideți același joc. Astfel veți putea continua runda neterminată, accesând același joc. În cazul în care nu puteți sau nu reușiți să accesați jocul / sesiunea neterminată și decideți să plasați un alt pariu în alt joc între timp, balanța bonus va fi anulată. Dacă runda nefinalizată a fost declanșată cu o miza plasată în bani bonus, vor fi anulate și câștigurile bonus derivate. Acest lucru se aplică doar pentru mizele plasate cu bani bonus. Pentru mizele în bani reali, puteți finaliza runda neterminată în orice moment, iar orice câștig potențial asociat mizelor în bani reali nu este anulat până când runda nu va fi finalizată. Acolo unde este posibil, jucătorii vor fi informați printr-un mesaj de tip pop-up la conectare și la lansarea jocului atunci când urmează să se finalizeze o runda bonus neterminată. De asemenea, NetBet va informa jucătorii când vor pierde sau se va anula o rundă bonus.

14.31 Unele dintre ofertele noastre pot avea o limită individuală a mizei. Miza maximă permisă per rotire va fi anunțată, dacă este cazul, în termenii și condițiile ofertei. Rețineți că, încercarea de a plasa o miză bonus mai mare decât miza maximă permisă va fi, în consecință, refuzată.

 

15. SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII

15.1 Jucătorii pot contacta Serviciul Clienți NetBet telefonic la +40 316 300 249 / +40 316 304 852 sau pe live chat pentru orice întrebare sau pentru asistență. Pentru a optimiza calitatea serviciilor noastre și pentru o mai bună protecție, apelurile telefonice la Serviciul de Relații cu Clienții pot fi înregistrate și/sau monitorizate de către personalul nostru.

15.2 Echipa noastră de relații cu clienții va fi disponibilă telefonic și pe live chat:

• De luni până duminică, între 10:00 și 23:00.

Alternativ, echipa de relații cu clienții poate fi contactată oricând la adresa de e-mail: [email protected].

15.3 NetBet nu tolerează un comportament abuziv sau violent față de angajații săi. NetBet consideră că, în cazul în care un jucător se comportă astfel, are dreptul de a suspenda și/sau închide Contul Jucătorului și/sau de a lua orice alte măsură consideră adecvată.

 

16. RECLAMAȚII ALE CLIENȚILOR ȘI CONFLICTE

16.1 Orice plângere sau pretenție de orice natură, inclusiv în ceea ce privește declarațiile contului (declarații cu privire la modul de joc, tranzacții sau alte aspecte) sau soldul contului, trebuie să ne fie comunicate, cât mai curând posibil, prin contactarea serviciului nostru de asistență clienți și nu mai târziu de 6 luni de la prezentarea problemei. Echipa noastră de asistență poate fi contactată astfel:

E-mail: [email protected];

Telefon: +40 316 300 249 / +40 316 304 852;

Live Chat: din meniul Asistență.

16.2 Orice comunicare a unei plângeri la serviciul asistență clienți NetBet trebuie să conțină următoarele informații:

16.2.1 Numele de utilizator;

16.2.2 Numele și prenumele înregistrate;

16.2.3 Explicație a problemei și a plângerii / cererii;

16.2.4 Date și ore specifice asociate plângerii / cererii (dacă este cazul).

16.3 Necomunicarea celor prezentate mai sus, poate avea ca rezultat o întârziere a capacității noastre de a identifica problema și de a răspunde cererii dumneavoastră în timp util.

16.4 În cazul unui conflict între rezultatul postat pe site-urile web și rezultatul afișat pe serverul nostru, rezultatul postat pe serverul nostru va avea precedență. Înțelegeți și acceptați că soluționarea oricărui conflict între Jucător și NetBet va fi determinată în baza înregistrărilor efectuate de către NetBet.

16.5 NetBet se angajează să răspundă reclamanților, cu rezultatele investigației, în termen de 14 zile de la data depunerii plângerii și va depune toate eforturile pentru a oferi o rezoluție cât mai promptă a problemelor înmânate.

16.6 În cazul în care, din orice motiv , nu sunteți mulțumit de modul în care NetBet a soluționat reclamația dvs., puteți contacta ONJN .

16.7 Alternativ, dacă vă aflați în Uniunea Europeană, puteți folosi platforma "de soluționare a litigiilor on-line" (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ) pentru a intenta o plângere.

16.8 În cazul în care un jucător depune o plângere sau reclamație, NetBet își rezervă dreptul, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a aduce prejudicii procedurilor ulterioare, de a suspenda contul jucătorului, refuza accesul la toate sau la o parte din Serviciile noastre, și, în special, de a refuza acceptarea unui pariu sau a unei tranzacții, sau de a retrage oferte promoționale de pe NetBet până la încheierea oricărei proceduri și până când se vor face investigațiile suplimentare.

 

17. TERMENI ȘI ANULARE

17.1 Prezentul acord intră în vigoare imediat ce dați clic pe "Sunt de acord" și rămâne valabil până când nu se anulează în conformitate cu condițiile menționate aici.

17.2 Puteți închide contul dvs. în orice moment. În cazul în care doriți închiderea contului puteți contacta Serviciul Clienți, sau puteți utiliza instrumentul "Închidere Cont" când sunteți conectat la contul de jucător.

17.3 La închiderea contului, sub rezerva oricărui alt termen, soldul rămas va fi depus în contul dvs., printr-o metodă de plată determinată de către noi. Dacă ați plasat pariuri pe evenimente care nu au avut încă loc la momentul cererii de închidere a contului dvs., astfel de pariuri vor rămâne valabile, iar în cazul în care astfel de pariuri sunt câștigătoare, sumele corespunzătoare vă vor fi depuse în cont, de îndată ce pariurile sunt stabilite. Dacă la închiderea contului soldul restant este sub suma minimă de retragere de 40 RON, NetBet își rezervă dreptul de vă percepe dumneavoastră taxele de transfer.

17.4 Închiderea contului și anularea prezentului acord, intră în vigoare numai după ce ați primit o notificare scrisă din partea NetBet care confirmă anularea. Odată ce prezentul acord încetează nu veți mai fi autorizat să utilizați Serviciile noastre.

17.5 NetBet recomandă Jucătorului să își tipărească toate datele tranzacțiilor de pe site-urile noastre web pentru a evita dispute în viitor.

17.6 În cazul în care un Jucător nu se conectează la Contul de Jucător pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, acesta va fi considerat ca fiind "inactiv".

17.7 La latitudinea NetBet, un cont inactiv poate pierde punctele de loialitate acumulate. NetBet nu este obligat să dea nicio justificare suplimentară pentru această acțiune sau notificare Jucătorului înainte de a transforma contul în inactiv. Punctele de loialitate neutilizate, expiră după 36 de luni de la data dobândirii.

17.8 După ce, contul unui jucător, este considerat inactiv, acesta va fi închis și orice sold rămas va fi transferat înapoi titularului contului. În cazul în care plățile nu pot fi efectuate, toate fondurile disponibile vor fi trimise Autorității Naționale de Administrare Fiscală a României, după data de 25 a lunii următoare. Odată ce contul unui jucător este considerat inactiv, orice sold bonus disponibil în cont va fi pierdut, această sumă fiind dedusă imediat din contul jucătorului.

17.9 Fără a restricționa capacitatea noastră de a ne baza pe alte căi de atac care ne pot fi disponibile, NetBet își rezervă dreptul de a închide sau suspenda contul dvs. și/sau de a anula orice pariu asociat și/sau reține orice sumă din contul dvs., potrivit deciziilor interne, dacă avem motive pentru a crede că:

17.9.1 Aveți mai mult de un cont la NetBet;

17.9.2 Ați furnizat detalii personale incorecte, în timpul înregistrării contului NetBet, sau furnizați detaliile personale care aparțin unei alte persoane;

17.9.3 Nu aveți vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc;

17.9.4 Ați permis unei alte persoane să utilizeze contul dvs. sau ați utilizat în alt mod abuziv contul dvs.;

17.9.5 Ați jucat în tandem cu alți jucători, ca membru al unui club, grup etc. sau ați plasat pariuri în mod coordonat cu aceleași selecții, cu alți jucători;

17.9.6 NetBet primește o notificare de „chargeback” (refuz de plată) și/sau de „returnare” printr-un mecanism de depunere utilizat pe contul dvs.;

17.9.7 Sunteți implicat în coluziune, înșelăciune, spălare de bani sau în întreprinderea oricărui tip de activitate frauduloasă;

17.9.8 Se stabilește că ați folosit sau ați beneficiat de un sistem (inclusiv mașinării, calculatoare, software sau alte sisteme automate, cum ar fi bot etc.), conceput special pentru a învinge sistemul de jocuri al Serviciilor sau ați folosit tehnici de pariere cu scopul de a sustrage marginea casei, în jocurile Serviciilor;

17.9.9 Acționați altfel decât pe cont propriu, în numele sau în mod concertat cu alte persoane, sau sunteți angajat în activități ilegale sau frauduloase, în timpul interacțiunii cu Serviciile;

17.9.10 Ați încălcat oricare dintre acești Termeni și Condiții sau Reguli de Joc;

17.9.11 Acționați într-un mod, care este în detrimentul desfășurării activității noastre;

17.9.12 Este ilegal pentru dumneavoastră interacționarea cu Serviciile de orice fel;

17.9.13 Nu putem verifica adresa înregistrată sau numărul de telefon de contact;

17.9.14 Ați abuzat de o promoție; de bonusuri sau de alte oferte promovate de noi;

17.9.15 NetBet este obligat să facă acest lucru prin lege; sau

17.9.16 Există o dispută în curs de desfășurare între NetBet și jucător.

17.10 Imediat după anularea prezentului acord, de către oricare dintre părți, NetBet va returna sumele din contul dvs., după deducerea oricărei sume datorate NetBet și sub rezerva oricărui comision de retragere prevăzut la clauza 13.1, dacă este cazul.

17.11 Pentru mai multe informații despre procedurile de recuperare a fondurilor deținute în conturile închise, blocate și excluse, vă rugăm să contactați echipa noastră de la Serviciul Clienți.

17.12 Toate informațiile colectate în timpul procesului de înregistrare, se păstrează chiar și după ce un cont a fost închis. Aceste informații sunt păstrate în scopuri de reglementare, prevenire a fraudei și spălării banilor. NetBet își rezervă dreptul de a coopera pe deplin cu autoritățile legii și justiției, precum și cu orice altă autoritate oficială pentru orice investigație a activității ilegale pe site-urile web.

17.13 La rezilierea contului dvs., sunteți de acord și recunoașteți că drepturile dumneavoastră de a utiliza site-ul sau Serviciile vor înceta imediat.

17.14 Singurul remediu în caz de reziliere a contului de jucător de către noi, din orice motiv legat de clauzele 17.9.1 la 17.9.16 va fi re-rambursarea oricărui sold din cont necontestat, care s-ar putea avea, și nu vom avea nicio altă responsabilitate față de dumneavoastră.

 

18. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

18.1 NetBet își rezervă dreptul de a revizui, modifica și actualiza acești Termeni, Termenii Speciali, Regulile și Politica de Confidențialitate oricând. NetBet își rezervă de asemenea dreptul de a modifica parțial sau total termenii oricărei promoții. În cazul în care Termenii și Condițiile se modifică, va fi emisă o notificare prealabilă de modificare fiecărui Jucător. La eliberarea unei astfel de notificări jucătorul va trebui să accepte Termeni și Condițiile noi, înainte de a putea accesa serviciile noastre din nou.

18.2 Este responsabilitatea dumneavoastră să acceptați: versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor publicată pe site-urile noastre, Regulile Jocurilor și Politica de Confidențialitate, înainte de a putea utiliza serviciile noastre.

18.3 Versiunea publicată pe site-urile NetBet este versiunea efectivă și cea pe care utilizatorii trebuie să o folosească ca referință. Avizul de modificare va fi acordat tuturor Jucătorilor. NetBet recomandă să accesați Termenii și Condițiile, Regulile și Politica de Confidențialitate în mod regulat sau ori de câte ori primiți o notificare de modificare. Orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor va fi comunicată în scris și acceptată de către jucător înainte de a fi pusă în aplicare.

 

19. INDEMNIZAȚIE/COMPENSAȚIE

19.1 Prin acceptarea termenilor acestui Acord, sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați fiecare companie a Grupului NetBet și la cererea reprezentanților săi, în ceea ce privește orice revendicare, daună, pierdere (directă sau indirectă), pierdere a reputației, pierderi a profitului, cost sau cheltuială, suferită de o societate a Grupului NetBet sau a reprezentanților săi, incluzând, dar fără a se limita la, toate taxele legale, în ceea ce privește:

19.1.1 Orice încălcare a dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții, Reguli, drepturi ale unei terțe părți sau a oricărei legi sau reglementări;

19.1.2 Orice utilizare a Serviciilor noastre (de către dumneavoastră sau o altă persoană), cu datele de conectare și parola dumneavoastră, fie cu știința dumneavoastră sau fără ea, precum și orice acceptare a profitului din partea dumneavoastră;

19.1.3 Orice acțiune / procedură judiciară, cerere sau reclamație făcută de către un terț împotriva oricărei companii a Grupului NetBet care rezultă din orice încălcare a dumneavoastră a: acestor Termeni și Condiții; oricărei legi sau drept al părților terțe relevante;

19.1.4 Orice fraudă, lipsă de onestitate sau act criminal comis de dumneavoastră.

19.2 Fără a limita orice alte drepturi sau căi de atac disponibile nouă, putem compensa, în orice moment, orice sold pozitiv din contul dvs. (dacă ați creat un alt cont, încălcând prezentul acord) cu orice sumă datorată nouă de dumneavoastră. Sunteți de acord ca orice sold de cont poate fi utilizat pentru a finanța orice costuri suportate, ca urmare a activității dvs. frauduloase, cum ar fi „chargeback” (refuz de plată)  privind conturile asociate sau rambursarea fondurilor, înapoi către clientul, care a complotat împotriva noastră.

 

20. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

20.1 Toate drepturile, mărcile înregistrate, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricărui material sau conținut (inclusiv, dar fără să se limiteze la, software, date, aplicații, informații, text, fotografii, muzică, sunete, clipuri, grafică, logouri, simboluri, ilustrații sau orice alt material sau imagine în mișcare) conținute în site-urile noastre web („Conținut”), ne aparțin sau ne-au fost acordate pentru beneficiul nostru de către proprietarii de drept, ca parte a Serviciului. Toate drepturile sunt rezervate.

20.2 În particular, în ceea ce privește conținutul (în totalitate sau în parte) Jucătorului îi este interzis să se angajeze în activitățile interzise enumerate mai jos (în mod colectiv, "Acțiuni Interzise"):

20.2.1 Vânzarea, transferul, închirierea sau subcontractarea conținutului;

20.2.2 Schimbarea, editarea, modificarea, adaptarea sau restructurarea de orice fel;

20.2.3 Copierea, distribuirea sau încercarea de a accesa codul sursă al conținutului pentru orice scop;

20.2.4 Utilizarea site-urilor noastre în orice scop ilegal sau interzis sau încălcarea acestor Termeni și Condiții, sub orice formă.

20.3 În cazul în care Jucătorul comite o Acțiune Interzisă, va fi considerat în întregime responsabil pentru toate pagubele, costurile și cheltuielile care decurg din comiterea unei astfel de acțiuni.

20.4 Jucătorul poate copia conținutul într-o formă nemodificată pentru uz personal, pe propriul computer, dispozitiv mobil sau alt fel de dispozitiv de acces, dacă și în măsura în care, o astfel de copie este necesară pentru utilizarea corespunzătoare a Serviciilor NetBet.

20.5 Jucătorul va informa NetBet imediat, dacă are cunoștință de orice utilizare neautorizată sau copiere a oricărui Conținut sau a oricărei părți a site-urilor, orice acces neautorizat în orice site sau alte activități neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la, orice act interzis legat de Serviciile noastre, comis de către orice persoană fizică sau entitate. Jucătorul este de acord să ne furnizeze toată asistența necesară pentru orice investigație efectuată de către NetBet în conformitate cu informațiile pe care Jucătorul ni le oferă. Jucătorul oferă companiei NetBet permisiunea perpetuă, irevocabilă, liberă, la nivel mondial de a reproduce, transfera, modifica, adapta și/sau edita orice material furnizat de către jucător nouă, prin e-mail, pe site-urile web sau în alt mod, în orice fel NetBet consideră oportun fără a informa Jucătorul, dacă nu se specifică altfel de către Jucător.

 

21. ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE

21.1 Prin acceptarea premiilor și/sau câștigurilor pe site-urile noastre, furnizați irevocabil acordul pentru utilizarea numelui de utilizator sau prenumelui plus inițiala numelui, în scopuri publicitare și/sau promoționale, fără a fi eligibil pentru nicio compensație suplimentară. De asemenea, vă putem contacta pentru a cere permisiunea de a utiliza date personale suplimentare în scopuri publicitare și/sau promoționale.

 

22. JOC RESPONSABIL

22.1 NetBet se angajează să ofere o platformă sigură și responsabilă în care jucătorii să poată folosi serviciile. NetBet este pe deplin dedicat în ajutarea jucătorilor care prezintă potențiale semne de comportament de probleme cu jocurile de noroc, și în a ajuta clienții care pot fi expuși unui risc potențial de dependență, să facă față problemelor lor și să obțină consilierea și asistența necesară.

22.2 Jucătorului îi sunt puse la dispoziție o serie de instrumente de auto-protecție disponibile, inclusiv dreptul de a stabili limite financiare, dreptul de a stabili limite cu privire la perioadele de timp ale sesiunii de joc, dreptul la auto-excludere pentru o perioadă determinată de timp sau permanent, și o perioadă de cool-down de 7 zile, începând de la și aplicabilă după ce, NetBet a primit notificarea de la jucător.

22.3 Jucătorul poate solicita să fie exclus de la utilizarea serviciilor NetBet, în orice moment, după înregistrare, și își poate bloca temporar sau permanent contul de jucător.

22.4 Dacă doriți să restricționați accesul la jocurile de noroc, puteți face acest lucru urmând procedura de ”Cool-Down” și procedura de auto-excludere disponibile în meniul Asistență al site-ului, la secțiunea Pariuri și Dependență.

22.5 În alternativă aceste opțiuni sunt disponibile prin contactarea echipei noastre de asistență clienți. La finalizarea acestui proces și după confirmarea dumneavoastră, vom închide contul și vă vom restitui orice sold restant. Orice pariu restant, care a fost deja plasat va fi anulat, iar mizele vor fi returnate.

22.6 De îndată ce cererea este procesată, iar contul este blocat niciun pariu suplimentar nu va fi acceptat, iar contul de jucător va fi închis. Jucătorul nu va mai primi mesaje publicitare de la NetBet. Atunci când, un jucător NetBet aplică pentru auto-excluderea temporară, NetBet va cere Jucătorului să aleagă între returnarea soldului pozitiv în contul bancar / cardul de credit (în funcție de metoda de plată utilizată ca garanție) sau să-l lase în contul NetBet în timpul perioadei de excludere.

22.7 Vă puteți auto-exclude pentru o perioadă de minimum șase luni și maximum 5 ani sau permanent. Dacă alegeți să vă auto-excludeți, nu veți putea deschide sau utiliza contul dvs. în timpul perioadei de auto-excludere. Vi se va permite să redeschideți contul de jucător, după cel puțin 6 luni, din ziua auto-excluderii. Pe parcursul perioadei de excludere se vor face toate eforturile pentru a vă exclude din utilizarea Serviciilor. Cu toate acestea, nu trebuie să încercați să utilizați Serviciile noastre și nu putem fi responsabili sau răspunzători pentru orice consecință sau pierdere (din orice cauză), suferită sau suportată în cazul în care continuați să utilizați Serviciile, inclusiv prin folosirea de conturi suplimentare, în care ați modificat oricare dintre detaliile de înregistrare sau ați furnizat detalii false, incorecte, incomplete sau ați încercat să eludați auto-excluderea altfel.

22.8 La încheierea perioadei de auto-excludere, puteți reactiva contul prin contactarea echipei noastre de asistență clienți la +40 316 300 249 sau +40 316 304 852. Conturile auto-excluse pot fi redeschise după ce expiră perioada de excludere sau după 6 luni, la solicitarea clientului, pe propria sa răspundere.

22.9 În cazul în care NetBet ajunge la concluzia că un Jucător are o problema de dependența de jocuri de noroc și că orice utilizare ulterioară a serviciilor NetBet s-ar putea dovedi a fi în detrimentul sănătății și/sau a bunăstării Jucătorului, NetBet poate decide să blocheze sau să închidă contul Jucătorului și pentru a returna orice sold pozitiv.

22.10 NetBet își rezervă dreptul de a limita cantitatea de pariuri care pot fi plasate de către un jucător, în scopul de a proteja jucătorii și de a preveni dependența de jocurile de noroc.

22.11 Orice solicitare de limitare, închidere cont de joc, excludere, întrerupere a accesului la joc, autoexcludere sau utilizarea de facilități sau instrumente de Joc Responsabil, trebuie realizată exclusiv de către Jucător și nu de către terțe părți. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că orice solicitare de acest gen va fi efectuată prin contactarea Serviciului de Asistență Clienți sau prin intermediul paginii de Joc Responsabil; nicio solicitare de la terți nu va putea fi luată în considerare.

 

23. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

23.1 Recunoașteți că ați ales să utilizați Serviciile noastre de bună voie, pe propriul risc și la propria discreție.

23.2 NetBet oferă servicii "ca atare", fără garanții, asigurări, angajamente sau orice declarație explicită sau implicită, legală sau de altă natură.

23.3 NetBet exclude prin prezenta decizie toți termenii, condițiile și garanțiile explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite, condițiile comerciale și/sau probleme de calitatea satisfăcătoare, capacitatea și adaptabilitatea la un scop specific, completarea sau precizia serviciului și a cererii cu privire la nerespectarea normelor și legilor în vigoare.

23.4 Este responsabilitatea dumneavoastră de a vă proteja sistemul de toți virușii informatici, iar NetBet, în niciun caz, nu va fi considerat responsabil pentru eventualele pierderi suferite din cauza și în legătură cu orice virus. În cazul în care există viruși în sistemele noastre, ne rezervăm dreptul de a suspenda serviciile.

23.5 Nu garantăm că:

23.5.1 Serviciile sunt în totalitate sigure și fără erori;

23.5.2 Serviciile sunt actualizate cu regularitate;

23.5.3 Orice defect al Serviciilor e corectat cu regularitate;

23.5.4 Că accesul la serviciile noastre va fi neîntrerupt;

23.5.5 Serviciile sunt fără viruși sau erori de programare;

23.5.6 Serviciile vor fi în permanență operaționale;

23.5.7 Că serviciile sunt adecvate;

23.5.8 Că materialul de pe site-urile noastre web sau obținut prin intermediul Site-urilor noastre, inclusiv rezultatele meciurilor, sunt adecvate și de încredere.

23.6 NetBet nu va fi considerat responsabil pentru niciun act sau omisiune a unui furnizor de servicii de internet sau a oricărei alte părți terțe, inclusiv a celor cu care este posibil să fi contractat pentru a avea acces la servicii. În caz de litigiu între furnizorul de servicii de internet și dumneavoastră, NetBet nu poate fi considerată parte la proces și un astfel de proces nu afectează în niciun fel obligațiile Jucătorului din cadrul acestui contract.

23.7 În cazul unor erori legate de generarea sau comunicarea oricărui rezultat, stabilirea pariurilor sau alt element al Serviciilor, inclusiv generatoarele de numere aleatorii folosite în anumite jocuri ale Serviciilor, nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră, ca rezultat al oricărei astfel de erori și NetBet își rezervă dreptul de a anula toate pariurile pe jocurile afectate cu returnarea mizelor.

23.8 Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vor exclude sau limita responsabilitatea NetBet, în niciun mod, astfel cum este prevazut de legislația în vigoare.

 

24. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

24.1 Nimic din acești Termeni și Condiții nu are ca scop:

24.1.1 Excluderea sau limitarea răspunderii noastre pentru fraudă, deces sau vătămare corporală, rezultată din neglijența noastră; sau

24.1.2 Limitarea drepturilor statutare (drepturile statutare includ, de exemplu, că vom oferi serviciile noastre la un standard rezonabil și într-un termen rezonabil).

24.2 Cu excepția temeiului clauzei 24.1 de mai sus și în respectul oricăror câștiguri dobândite în mod legal, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, răspunderea noastră maximă față de jucători, în privința unui incident sau unei serii de incidente conexe este limitată la cea mai mare dintre:

24.2.1 În cazul în care o astfel de răspundere se referă la un anumit pariu, valoarea unui astfel de pariu plătit de către dumneavoastră;

24.2.2 În cazul în care o astfel de răspundere se referă la deturnarea de fonduri în contul dvs., suma care a fost pierdută sau rătăcită;

24.2.3 Sau 2.200,00 RON

24.3 Întotdeauna, sub rezerva clauzelor 24.1 și 24.2, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere, a dumneavoastră sau a unor terțe părți, care nu ar fi putut fi prevăzute rezonabil, la momentul înregistrării sau în momentul intrării într-o tranzacție pentru servicii, cum ar fi orice pierdere de venit, de afaceri sau de profituri, orice informație pierdută sau deteriorată, inclusiv, dar fără a se limita la, orice daună sau pierdere, suferită sau suportată de dvs., ca rezultat a:

24.3.1 Orice utilizare a serviciilor noastre cu încălcarea acestor Termeni și Condiții (inclusiv orice utilizare a Serviciilor noastre în scopuri comerciale sau de afaceri);

24.3.2 Defecțiuni cauzate de echipamentul utilizat pentru a avea acces la serviciile noastre, site-uri, asistență clienți, aplicații mobile sau disfuncționalități ale oricărei rețele (inclusiv defecțiuni datorate furnizorului de servicii Internet);

24.3.3 Orice tranzacție incompletă, ilizibilă, pierdută sau întârziată (inclusiv ca urmare a unor defecțiuni tehnice);

24.3.4 Deteriorarea echipamentelor (de exemplu, desktop, laptop, TV, mobil, smartphone, tabletă, consola de jocuri sau un alt dispozitiv cu acces la internet) sau orice pierdere sau corupere de date, care rezultă din utilizarea site-urilor noastre, serviciilor sau aplicațiilor mobile (nu putem și nu vom garanta că toate fișierele pe care le descărcați sunt fără viruși, necontaminate sau fără caracteristici distructive);

24.3.5 Exactitatea, caracterul complet sau valuta oricăror servicii de informații furnizate de noi sau de către terțe părți (inclusiv, dar fără a se limita la prețuri, alergători, dăți, rezultate, scoruri live sau statistici generale);

24.3.6 Pierderile de orice natură care rezultă din abuzul dumneavoastră, utilizarea necorespunzătoare a contului sau a Serviciilor noastre;

24.3.7 Orice eșec din partea noastră de a interacționa cu dumneavoastră, în cazul în care avem preocupări cu privire la activitățile dumneavoastră;

24.3.8 Orice eveniment în afara controlului sau cazurile de forță majoră;

24.3.9 Închiderea noastră sau suspendarea contului dumneavoastră, în conformitate cu acești Termeni și Condiții;

24.3.10 Utilizarea dumneavoastră sau a unui terț, a Serviciilor, a conținutului sau al oricărui link de pe site-urile web;

24.3.11 Orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor;

24.3.12 Orice funcționare defectuoasă a Serviciilor.

24.4 În cazul în care orice defecțiune generează profit, indiferent dacă acesta este colectat sau creditat în contul de jucător, NetBet își rezervă dreptul de a pretinde toate câștigurile de care ați beneficiat, ca urmare a uneia dintre aceste defecțiuni și vă va obliga să rambursați imediat suma primită și să informați NetBet de defecțiune. NetBet își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a deduce în mod direct o sumă egală cu cea pe care ați primit-o prin eroare, din contul dumneavoastră.

24.5 Sunteți de acord că, în ceea ce privește utilizarea Serviciilor nu veți avea niciun fel de pretenții față de Reprezentanții oricărei companii a Grupului NetBet.

 

25. FORȚĂ MAJORĂ

25.1 Deși NetBet se așteaptă ca site-urile noastre să funcționeze întotdeauna într-o manieră conformă licențelor existente, NetBet își rezervă dreptul de a transfera funcționarea site-urilor către un alt teritoriu, în orice moment, inclusiv a serverelor de urgență, în caz de dezastru. Într-un astfel de caz, una sau mai multe dintre companiile Grupului NetBet, situate în alte teritorii, pot acționa ca agent sau pot presta servicii NetBet, în scopul de a asigura că site-urile rămân disponibile jucătorilor, respectând acești Termeni și Condiţii și conformându-se tuturor licențelor.

 

26. COOKIE-URI

26.1 Prin utilizarea NetBet, sunteți de acord că putem instala cookie-uri pe computerul dumneavoastră; folosim cookie-uri, în principal pentru a identifica și pentru a oferi opțiuni de servicii potrivite pentru clienți. Serviciul pentru clienți este o prioritate majoră pentru NetBet ca și construirea unei imagini exacte a preferințelor utilizatorilor, de aceea NetBet personalizează serviciile sale web, în funcție de interesele fiecărui jucător.

26.2 NetBet poate colecta informații despre computerul dumneavoastră, inclusiv, în cazul în care sunt disponibile, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser.

 

27. TRANSFER ȘI CESIUNE

27.1 Ocazional, putem uza de dreptul de a transfera, cesiona sau sublicenția prezentul acord unui terț, de exemplu (dar fără a se limita la), în cazul unei fuziuni sau achiziții. Prin prezentul acord vă exprimați consimțământul, iar noi ne rezervăm dreptul, de a transfera, cesiona sau sublicenția prezentul acord, în totalitate sau parțial, către orice persoană, fără a necesita nicio aprobare suplimentară și fără notificare, cu condiția ca orice astfel de cesiune să fie în aceleași condiții sau în condiții care nu sunt mai puțin avantajoase pentru dumneavoastră.

27.2 Nu aveți dreptul să cesionați, sublicențiați sau să transferați în niciun mod, oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră, în temeiul prezentului acord, fără acordul nostru prealabil exprimat în scris.

 

28. INSTITUȚIE FINANCIARĂ

28.1 NetBet nu este o instituție financiară. Nu se datorează niciun fel de plată a dobânzilor la nicio depunere în contul de jucător, sub nicio formă.

28.2 NetBet nu oferă consultanță cu privire la impozitare și/sau probleme juridice. Clienții care doresc să obțină consiliere cu privire la chestiuni fiscale și legale sunt sfătuiți să contacteze consilieri adecvați. Nu puteți utiliza NetBet și Serviciile sale pentru a facilita arbitrajul, prin intermediul tranzacțiilor de schimb valutar. În cazul în care NetBet consideră că ați utilizat Serviciile pentru a obține câștiguri financiare prin arbitraj, orice câștig va fi pierdut și dedus din soldul contului, fără avertisment sau notificare.

28.3 Clienților le este strict interzisă utilizarea NetBet pentru a facilita orice tip de transfer de bani ilegal. Nu este permis să utilizați Site-urile pentru nicio activitate ilegală, frauduloasă sau interzisă (inclusiv spălarea banilor), conform legilor jurisdicției care vi se aplică. Dacă bănuim o astfel de implicare, în prezent sau în trecut, în activități frauduloase, ilegale sau necorespunzătoare, inclusiv activități de spălare a banilor sau orice alt comportament care încalcă acești Termeni și Condiții, accesul la NetBet va fi întrerupt imediat, contul dvs. va fi blocat, iar NetBet nu va avea nicio obligație de restituire a fondurilor prezente în contul de jucător. În plus, NetBet va avea dreptul de a informa autoritățile competente, alți furnizori de servicii on-line, bănci, companii de carduri de credit, furnizori de plăți electronice sau alte instituții financiare, de identitatea dumneavoastră și de oricare activitate ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare suspectată. Veți coopera pe deplin, cu orice anchetă NetBet, despre astfel de activități.

 

29. DISPOZIȚII GENERALE

29.1 Imposibilitatea NetBet de a-și exercita drepturile în baza acestor Termeni și Condiții nu constituie o renunțare generală la aceste drepturi.

29.2 În cazul în care, o parte a prezentului Contract este considerată nulă sau inaplicabilă, atunci prevederea nulă sau neaplicabilă va fi înlocuită de o dispoziție valabilă, aplicabilă care să reflecte cât mai fidel posibil intenția prevederii inițiale, iar restul prezentului acord va continua cu efect deplin.

29.3 Prezentul acord și toate documentele menționate aici reprezintă întregul acord între NetBet și Utilizator și înlocuiește orice acord prealabil, înțelegere sau aranjament, fie pe cale orală sau scrisă. Fiecare dintre părți recunoaște că nu s-a bazat pe nicio reprezentare, angajament sau promisiune dată de cealaltă parte sau implicită, din declarații verbale sau scrise, în negocierile dintre părți, cu excepția mențiunilor din prezentul acord.

 

 

Anexa A: TERMENI SPECIALI PARIURI

Termenii cu inițială majusculă, nedefiniți în acești Termeni Speciali, au aceiași semnificație ca cea definită în Termeni.

 

1. REGULI DE PARIERE

1.1 Plasarea unui pariu:

1.1.1 Toate pariurile plasate sunt între două părți: NetBet și Jucător. Fiecare pariu este considerat valabil imediat ce Jucătorul confirmă pariul pe site-urile noastre web și de îndată ce miza confirmată apare în Contul de Jucător. Odată ce pariul este confirmat, Jucătorul nu îl poate anula sau schimba.

1.1.2 NetBet își rezervă dreptul de a refuza pariuri, fără a da notificare, justificare sau compensare.

1.1.3 NetBet nu va fi responsabil pentru erori materiale de redactare, de transmitere sau de cote.

1.1.4 NetBet își rezervă dreptul de a corecta ulterior sau de a anula orice pariu, în cazul în care există erori evidente, în ceea ce privește cotele, rezultatele sau în cazul în care există evenimente neprevăzute sau schimbări ale evenimentelor.

1.1.5 Jucătorul este de acord, că atunci când plasează un pariu:

1.1.5.1 Pariul nu este afectat, de niciun eveniment, în care jucătorul este implicat activ, sub orice formă. În astfel de cazuri, NetBet își rezervă dreptul de a anula pariul (rile) în cauză.

1.1.5.2 În cazurile în care informații cu privire la rezultatul probabil al unui eveniment este anunțat, în perioada în care pariul se confirmă, NetBet are dreptul de a anula pariul în cauză. Pentru pariurile simple, acest lucru înseamnă că NetBet va rambursa miza în Contul de Jucător. Pentru pariurile combinate, pariurile nu vor fi anulate, dar cotele vor fi calculate fără a ține cont de cotele selecției care a fost declarată nulă. Cotele vor fi stabilite la 1.00.

1.1.5.3 NetBet are dreptul de a anula orice pariu, pe orice eveniment, în care rezultatele au fost fixate sau predeterminate.

1.1.5.4 NetBet indică limitele temporale, după care nu mai este posibilă plasarea pariurilor, indiferent de ora de începere reală a unui eveniment. NetBet impune regula potrivit căreia, câștigătorul unui anumit eveniment este persoana sau echipa declarată câștigătoare la miezul nopții, în ziua în care evenimentul se încheie. Orice modificare a rezultatelor sau a clasificării, care intervine după această limită de timp, de exemplu din cauza unei măsuri disciplinare, nu are niciun impact asupra rezultatului evenimentului menționat mai sus.

1.1.5.5 Cu excepția pariurilor plasate pe crichet, tenis, baseball și cazurile în care un eveniment (meci sau competiție) se anulează, amână sau reprogramează la o dată ulterioară, toate pariurile deja plasate, sunt încă valabile în cazul în care evenimentul are loc în termen de 48 de ore de la ora de începere programată inițial. În caz contrar, pariurile vor fi considerate nule. Cu toate acestea, pariurile plasate pe rezultate, care au fost deja anunțate la momentul suspendării (de exemplu: rezultatul primei reprize), vor fi plătite ca de obicei.

1.1.5.6 Pentru toate evenimentele de baseball anulate sau amânate, toate pariurile care au fost deja plasate, rămân valabile în cazul în care evenimentul are loc în termen de 12 ore de la ora de începere programată inițial; toate celelalte pariuri vor fi anulate.

1.1.5.7 În cazul în care competițiile sunt prezentate în mod incorect (de exemplu: confuzie între echipa gazdă / echipa oaspete sau un adversar nu joacă împotriva echipei afișate), pariurile relevante vor fi anulate.

1.1.5.8 În cazul în care cel puțin doi concurenți sunt declarați câștigători (egalitate), cotele vor fi recalculate, astfel încât câștigurile Jucătorului să fie împărțite la numărul de câștigători la egal. De exemplu: În scenariul unei curse de Formula 1, în care Lewis Hamilton are cote de 6.00 pentru a câștiga și Fernando Alonso are cote de 3.00 pentru a câștiga. În cazul în care cele două mașini trec linia de sosire exact în același timp, ambii sunt câștigători. Dacă Jucătorul a pariat 20 RON pe victoria lui Hamilton, câștigurile vor fi calculate după cum urmează: 20 x (((6-1) / 2) + 1) = 7.700 RON câștig. În cazul în care jucătorul pariază 40 RON pe victoria lui Alonso, câștigurile vor fi calculate după cum urmează: 40 x (((3-1) / 2) + 1) = 90 RON câștig.

1.1.5.9 Dacă există greșeli / discrepanțe în numele și numerele unui concurent, NetBet va considera numele concurentului declarat, pentru rezultatele pariurilor.

1.1.5.10 Pentru pariurile plasate pe meciuri de tenis, în cazul în care un participant abandonează meciul, pariul va fi nul și mizele vor fi rambursate. În cazul în care acesta este un pariu sistem sau o combinație, cotele vor fi resetate la 1.

1.1.5.11 Înregistrările NetBet sunt dovezi definitive ale validității și limitelor tuturor pariurilor plasate de către Jucători și circumstanțele în care au fost plasate.

1.1.6 Deși se fac toate eforturile pentru a se asigura că informațiile afișate pe site-uri cu privire la un eveniment sunt corecte, acestea trebuie să fie folosite doar ca un ghid. În cazul în care orice informație specială (scor, timpul de joc etc.) este incorectă nu ne asumam nicio responsabilitate pentru acest lucru.

1.2 Câștigurile pariurilor:

1.2.1 Câștigurile vor fi creditate automat în contul de jucător, cât mai curând cu putință, după încheierea evenimentului, iar acestea vor putea fi folosite imediat pentru a plasa alte pariuri. Pariurile pe Câștigător Campionat/Câștigător vor fi stabilite și plătite doar după ce toate meciurile vor fi jucate și toate evenimentele/ligile încheiate.

1.2.2 NetBet își rezervă dreptul de a corecta eventualele erori de calcul în soldul contului de jucător, în orice moment, inclusiv în cazul pariurilor în care au fost acordate câștiguri. NetBet va contacta jucătorul cu detalii corecțiilor făcute.

1.2.3 În ceea ce privește NetBet Sport, câștigurile maxime cumulate pentru un cont în oricare zi calendaristică (00:00 - 23:59) sunt de 1.000.000 RON sau suma echivalentă în valuta contului de jucător.

1.2.4 Limitele maxime de câștig se aplică oricărui client sau grup de clienți care acționează împreună, care au plasat pariuri care conțin aceleași selecții, inclusiv în cazul în care au plasat o serie de pariuri. În scopul de a limita riscul de fraudă, limitele maxime de câștig pot fi ajustate în baza politicii de gestionare a riscurilor, pentru un eveniment sau un grup de evenimente, clasificarea internă a clientului și statutul de jucător.

1.2.5 Un pariu nu va fi luat în considerare, în cazul în care un câștig maxim ar putea fi atins, ceea ce garantează corectitudinea NetBet.

1.2.6 Miza minimă pentru Pariurile Pre-Live este de 0,31 RON (sau echivalentul în altă monedă) și 0,61 RON pentru Pariurile Live (sau echivalentul în altă monedă).

1.2.7 Nu există o limită maximă stabilită pentru pariuri, cu toate acestea NetBet își rezervă dreptul de a limita miza maximă pentru anumite pariuri, fără a dezvălui-o pe site-urile web. În cazul în care un jucător plasează un pariu cu o miză care depășește limita stabilită de NetBet, sistemul va accepta pariul numai până la limita maxima a mizei și va informa Jucătorul.

1.2.8 În cazul în care Jucătorul a plasat mai multe pariuri identice (pariuri simple sau pariuri combinate, simple sau multiple), iar câștigurile depășesc limitele NetBet, ne rezervăm dreptul de a reduce miza plasată de către jucător, astfel încât câștigurile să reintre în limitele NetBet.

1.2.9 Jucătorul înțelege și este de acord că are dreptul de a retrage câștigurile generate de Freebeturi doar după ce a îndeplinit toate condițiile de pariere aferente bonusurilor primite.

1.2.10 Jucătorii pot retrage doar sumele pe care le-au câștigat, excluzând Freebeturile, care nu pot fi retrase.

1.3 Promoții Pariuri:

1.3.1 Un jucător nu poate folosi pariurile gratuite (freebeturile) pentru a paria pe pariurile combinate, cu excepția cazului în care, a fost efectuată mai întâi, o primă depunere.

1.3.2 Pentru a retrage câștigurile generate prin utilizarea unei sume de bonus, bonusul (sau alte instrumente promoționale) trebuie să fie pariate de un anumit număr de ori, pe unul sau mai multe bilete de pariuri, pe evenimente diferite, în scopul de a îndeplini cerințele de pariere. Această cerință va varia în funcție de fiecare promoție în parte. Mai multe informații, pot fi găsite în secțiunea Bonus a site-ului nostru.

1.3.3 Unele promoții sunt rezervate clienților care au primit un e-mail, sms sau o notificare push care îi invită să participe. Jucătorii care nu au fost contactați nu vor fi eligibili pentru a participa.

 

2. UTILIZAREA CONTULUI DE CĂTRE JUCĂTOR

2.1 Pariurile sunt valabile numai doar dacă sunt acceptate de serverele NetBet. Până la acceptarea pariului de către serverul NetBet, toate informațiile referitoare la un pariu sau un joc reprezintă pur și simplu o invitație de a juca și/sau de a paria.

2.2 Pentru a plasa un pariu, jucătorul trebuie să aibă suficiente fonduri în contul de jucător.

2.3 Doar pariurile plasate din contul de jucător vor fi acceptate și toate câștigurile obținute prin intermediul Serviciilor noastre vor fi creditate în contul de jucător. Sub rezerva acestui fapt, jucătorul poate efectua depuneri sau retrageri pe pagina "Contul meu".

2.4 NetBet își rezervă dreptul de a anula sau de a limita orice pariu, la latitudinea sa exclusivă, indiferent de motiv. În cazul în care un pariu este considerat sau declarat nul de către NetBet, sumele deduse din contul jucătorului pentru acest pariu, vor fi reacreditate în contul acestuia.

 

3. STREAMINGUL LIVE PRIN INTERMEDIUL NETBET TV

3.1 Clienții nu au dreptul și nu vor putea autoriza sau permite terților, ca serviciile sau înregistrările evenimentelor să fie modificate, adaptate, variate, înregistrate, stocate, copiate, editate, manipulate, reproduse, transmise sau comunicate mai departe, fără notificarea prealabilă, în scris, din partea NetBet.

 

 

Anexa B: TERMENI SPECIALI CAZINO

Termenii cu inițială majusculă, nedefiniți în acești Termeni Speciali, au aceiași semnificație ca cea definită în Termeni.

 

1. INTRODUCERE

1.1 Pentru mai multe informații despre procentul de contribuție (procentul prin care un anumit joc contribuie la epuizarea playthrough-ului) al jocurilor noastre, vă rugăm să consultați secțiunea Întrebări Frecvente Cazinou din meniul Asistență.

 

2. BONUS

2.1 Jucătorii care au un Bonus activ în Cont nu au dreptul de a paria la ruleta cu mai mulți Jucători folosind fondurile bonus.

2.2 În cazul în care, un Jucător efectuează o depunere pentru a primi un bonus și/sau pentru a utiliza un cod recompensă, apoi retrage depunerea, toate bonusurile în așteptare vor fi anulate.

2.3 Pentru jocurile NetBet Cazino Live, NetBet Pariuri pe Loterii și NetBet Virtual sunt acceptate numai pariurile cu bani reali. Prin urmare balanța bonus nu poate fi folosită pe aceste platforme.

 

 

ANEXA C: TERMENI SPECIALI POKER

Termenii cu inițială majusculă, nedefiniți în acești Termeni Speciali, au aceiași semnificație ca cea definită în Termenii Generali.

1. INTRODUCERE

1.1 NetBet utilizează Site-ul pentru a permite Jucătorilor să plaseze mize între ei, în relație cu jocurile de poker pe care le joacă. Prin intermediul acestui serviciu Noi primim:

a. UUn comision (cunoscut sub numele de „rake”) care este calculat în conformitate cu regulile și regulamentele noastre interne, pentru mai multe detalii, accesați pagina de Termeni şi Condiţii.

b. Un procent din valoarea „buy-in-ului” la turnee.

2. DECLARAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE JUCĂTORILOR

2.1 Orice Jucător care are o tentativă de înșelăciune sau reușește să înșele împreună cu orice alt Jucător serviciul de poker online, va primi interdicție de a folosi din nou sala de poker, site-ul, software-ul sau orice alt serviciu aferent oferit de grupul NetBet. Contul Jucătorului suspectat de coluziune va fi închis imediat, iar NetBet își rezervă dreptul de a nu returna sumele creditate în aceste Conturi.

2.2 NetBet își rezervă dreptul să întreprindă acțiuni legale împotriva Jucătorilor implicați în acte de coluziune legate de utilizarea serviciului nostru online de poker. NetBet a dezvoltat şi utilizează tehnologie avansată, creată pentru a cerceta și identifică utilizatorii care se comportă într-un mod fraudulos. Toate măsurile legate de unul sau mai mulți Jucători suspectați de coluziune, înșelăciune sau orice altă formă de fraudă vor rămâne la latitudinea NetBet.

3. CHIP-DUMPING

3.1 „Chip-Dumping” are loc atunci când un jucător pierde în mod deliberat mâna cu scopul de a transfera jetoanele sale unui alt jucător participant la aceeași masă.

3.2 Oricărui Jucător care practică „Chip-Dumping” îi va fi închis imediat contul şi va fi exclus de la utilizarea oricărui serviciu NetBet.

3.3 Contul unui Jucător implicat în, sau suspectat de „chip-dumping”, în timp ce utilizează jocurile noastre de poker online, va fi imediat închis, iar NetBet își rezervă dreptul de a nu returna suma creditată în astfel de conturi.

3.4 NetBet îşi rezervă de asemenea dreptul să întreprindă acțiuni legale împotriva Jucătorilor implicați în, sau suspectați de „chip-dumping”.

3.5 Toate măsurile referitoare la unul sau mai mulți Jucători suspectați de „Chip-Dumping”, sau orice altă formă de trișat sau fraudare, vor rămâne la latitudinea NetBet.

4. TABLE BLOCKING/HOGGING

4.1 În scopul de a garanta condiții optime de jocuri de noroc la mesele de poker NetBet, orice jucător care refuză în mod intenționat să joace împotriva unui jucător anume ("Table Blocking ») și / sau joacă în mod intenționat împotriva jucătorilor slabi ("hogging»), se va confrunta cu măsuri disciplinare care pot include închiderea sau blocarea Contului de Jucător.

4.2 Toate măsurile referitoare la unul sau mai mulți jucători suspectați de Table Blocking / Hogging vor rămâne la latitudinea NetBet.

5. NETPUNCTE

5.1 NetPunctele sunt atribuite ca parte a programului de loialitate NetBet.

5.2 NetPunctele sunt acumulate la jocurile de Poker pe bani reali, fie turnee, Sit & Go sau mese cash.

5.3 NetPunctele pot fi utilizate în promoții, în magazinul online NetBet sau pentru înregistrarea la anumite turnee.

5.4 NetPunctele rămân valabile cu condiția ca un cont de Jucător să nu devină inactiv. În scopul acestei Secțiuni, un Cont „inactiv” este orice Cont de Jucător, la care Jucătorul nu s-a conectat şi nu a utilizat serviciul de poker online în ultimele 12 luni. Orice Jucător al cărui Cont devine inactiv va pierde automat toate NetPunctele și va autoriza irevocabil NetBet să anuleze aceste NetPuncte din Contul său.

6. BONUS - POKER

6.1 NetBet oferă multe bonusuri gratuite, cum ar fi bonusuri de fidelitate, bonusuri de reactivare a contului de jucător și multe altele care permit Jucătorului să se joace fără a efectua înainte un depozit. Jucătorii pot retrage câștigurile generate din aceste bonusuri de poker după ce au efectuat o depunere minimă de €20 (sau echivalent în altă valută).

7. BONUS - „JOCURI CAZINO DIN SECŢIUNEA POKER”

7.1 Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel în termenii specifici ai unei promoții, următoarele condiții se aplică implicit bonusurilor pentru „jocurile casino din secțiunea poker”:

7.1.1 Cerință de playthrough pentru bonusurile la „jocurile casino din secțiunea poker” este că suma bonus să fie mizata de 50 de ori înainte ca un jucător să poată efectua o cerere de retragere.

7.1.2 Procentul de contribuție variază în funcție de categoria de joc cazino jucată: 10% pentru jocurile de masă și video poker, 100% pentru celelalte jocuri.

7.1.3 Bonusurile la „jocurile casino din secțiunea poker” sunt valabile timp de 30 de zile de la data acordării, cu excepția situațiilor în care este specificat altfel. La finalul acestei perioade, toate bonusurile neutilizate, sau bonusurile în care playthrough-ul nu a fost completat, la fel ca orice alt câștig în așteptare derivat din bonus vor fi deduse automat din balanța Contului de Jucător.

7.1.4 Dacă un Jucător efectuează o cerere de retragere în timp ce are un bonus pentru jocuri cazino din secțiunea de poker activ, acest bonus, împreună cu orice câștig derivat din bonus în așteptare, va fi anulat și retras din balanță bonus.

7.2 Vă rugăm să țineți cont că sumele în bani reali acumulate în contul de jucător sunt valabile atât pentru jocurile de poker, cât și pentru „jocurile casino din secțiunea poker” oferite de serviciul nostru. Bonusurile pentru „jocuri casino din secțiunea poker” pot fi utilizate doar pentru „jocurile casino din secțiunea poker” și pot fi utilizate în joc atunci când fondurile în bani reali din Contul de Jucător au fost epuizate complet.